Newid canfyddiadau

//Newid canfyddiadau

Stalled Spaces

5 Hydref 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Lab Syniadau, Newid canfyddiadau, Prosiectau|

Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i ddatgloi potensial adeiladau gwag ac adeiladau mewn perygl? Pa ran all mentrau a arweinir gan y gymuned a mentrau llawr gwlad ei chwarae i adfywio canol ein trefi? Beth yw manteision gwahanol ddulliau o weithio gyda lleoedd segur i berchnogion? Ar 7 Medi 2016, cynhaliodd The Lab Stalled [...]

Diwrnodau Agored Big Model

12 Medi 2016|Newid canfyddiadau, Newyddion, Prosiectau, Y Map Mawr, Y stori hyd yma|

Ymgysylltodd dros gant o bobl â’r Big Model yn ystod yr Ŵyl yn Hwlffordd. Mewn cyfres o ymgynghoriadau anffurfiol gofynnom i bobl chwilfrydig a oedd yn mynd heibio i nodi eu hoff fannau o’r dref ar y model ac i archwilio nodweddion rhyngweithiol y model. Dywedont wrthym yr hyn roeddynt yn eu hoffi (a beth [...]

Davis & Jones

11 Medi 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Beth all celf ei gyflawni, Davis & Jones, Newid canfyddiadau, Sharron Harris|

Dros ychydig ddyddiau ym mis Mehefin, aeth yr artistiaid Davis & Jones at nifer o bobl o amgylch Hwlffordd, gyda chaffi cludadwy a phennau marcio, a’u gwahodd i siarad am eu meddyliau a’u hatgofion o’r dref. Bu i’r hen a’r ifanc, rhai oedd ar eu gwyliau, pobl ar eu pen eu hunain, pobl mewn grwpiau, [...]

Mae Hwlffordd angen rhywbeth

31 Awst 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Newid canfyddiadau|

Mae darn Sarah Moore ar BBC Radio Cymru yn rhoi llwyfan i ystod o safbwyntiau ac ymateb i roi arian i Confluence, drwy fenter strategol Cyngor Celfyddydau Cymru sef  Creu Cymunedau Cyfoes. Llun: Argraffiad torlun pren gan Jenny Guard

Y Map Mawr

31 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y Map Mawr|

Wedi’u harwain gan bartneriaid Cydlifiad, iDeA Architects, cynhaliwyd y gweithdai Map Mawr dros gyfnod o wyth wythnos rhwng 16 Awst a 7 Hydref 2015. Roedd y gyfres o weithdai yn adeiladu ar beilot cynharach y Map Mawr, a gafodd ei gynnal yn lansiad y Lab yn ystod y Sulgwyn. Rhoddodd y Map Mawr y cyfle [...]

Gwneud Cysylltiadau gyda John Kippin

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, John Kippin, Man Agored, Newid canfyddiadau|

Ar Dachwedd 18 a 19 2015, ymunodd y ffotograffydd ac academydd John Kippin â ni yn Y Lab i roi sgwrs gyhoeddus am ei waith ei hun a chyfranogi i’n digwyddiad Lle Agored. Trafodai sut allai’r celfyddydau gynorthwyo i adfywio Hwlffordd. Ar noson y 18fed trafododd John, sy’n ymwelydd cyson â Sir Benfro, enghreifftiau o’i [...]

Sgwrs Artist: Emma Geliot

5 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Gwelodd yr ail sgwrs yn ein cyfres o Sgyrsiau Artistiaid ar Ebrill 27 drafodaeth fywiog gydag Emma Geliot, ymgynghorydd celfyddydau a golygydd cylchgrawn CCQ. Gan siarad â chynulleidfa o arlunwyr ac ymarferwyr creadigol, trafododd Emma ystyron stiwdios arlunwyr yn y gorffennol, a’u potensial yn y dyfodol fel safleoedd ymgysylltu gyda’r gymuned leol ehangach, ynghyd â [...]

Y LAB yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol

4 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Astudiaeth llinell sylfaen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y stori hyd yma|

Ers i ni lansio ym mis Mai 2015 rydym wedi cael dros 1500 o ymweliadau i’r Lab a phresenoldeb yn ein digwyddiadau. Ond beth oedd gan bobl Hwlffordd, Sir Benfro a’r Deyrnas Unedig i’w ddweud yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol? Gosododd y cyfryngau lleol a chenedlaethol waelodlin heriol mewn print ac ar y radio: [...]

Sgwrs Artist: ‘Porthmon Sir Benfro’ Karen Ingham

4 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Karen Ingham, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Ar Ebrill 20 2016 cyflwynodd Karen Ingham y cyntaf yn ein cyfres o Sgyrsiau gan Artistiaid ar ei gwaith ar gyfer ein comisiwn diweddaraf: Porthmon Sir Benfro . Roedd y sgwrs hon yn gyfle i bobl ddod i weld sut mae’r prosiect yn datblygu, ynghyd ag ennill mewnwelediad i broses Karen a’r syniadau a’r cysyniadau [...]

Lleoedd Hanfodol II: Lle i fod

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Gordon Gibson, Lleoedd Hanfodol, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Roedd yr ail seminar Lleoedd Hanfodol fis Mawrth 2016 yn gyfle gwych i drigolion Hwlffordd a’r ardal oddi amgylch i edrych ar bosibiliadau creadigol ar gyfer adfywio Hwlffordd, a dechrau holi cwestiynau am sut y gall cymunedau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol wella Hwlffordd i’r bobl sy’n byw yn ac yn ymweld â’r dref. Rhannodd y [...]