Ruth Jones & Andy Wheddon

//Ruth Jones & Andy Wheddon

LLWYFAN

10 Hydref 2016|Beth all celf ei gyflawni, Jacob Whittaker, LLWYFAN, Newyddion, Prosiectau, Rhôd, Ruth Jones & Andy Wheddon, Ruth Sargeant, Ruth Sergeant, Seán Vicary|

Mae LLWYFAN yn cyflwyno Hwlffordd fel platfform ar gyfer rhaglen o gomisiynau newydd a gweithiau celf sydd eisoes yn bodoli gan artistiaid sy'n byw yn Sir Benfro a’r cyffiniau. Mae'r rhaglen yn adlewyrchu amrywiaeth a dyfnder ymarfer celfyddydau cyfoes yn y rhanbarth, ac yn cynnwys ffilm gan yr artistiaid, gosodiad a pherfformiad sydd gyda'i gilydd [...]

Ruth Jones & Andy Wheddon

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, LLWYFAN, Ruth Jones & Andy Wheddon|

Mae delweddau gweledol, samplau electronig a lleisiau’r cantorion Maggie Nicols ac Emily Laurens yn cyflwyno’r ôl, yn myfyrio rhwng galaru am ymyriad meddygol-dechnolegol wrth esgor ac adennill y profiad dynol. Mannau gwledig yn aml yw'r man cychwyn i Ruth Jones wrth iddi greu mannau lle gall profiadau trothwy neu drothwyol ddigwydd. Mae ei gosodiadau a [...]