Fflagiau Gwyliau

31 Awst 2016|A&E Adventures|

Crëwyd dyluniadau ar gyfer y gyfres o bum baner gŵyl Hwlffordd gan A&E Adventures cwmni lleol ysbrydoledig o Talbenny ger yr Aber Bach (Little Haven). Yn ystod Mawrth 2015, cynhaliodd A&E Adventures gyfres o weithdai dylunio gyda saith dosbarth o ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 o ysgolion cynradd Hwlffordd i ysbrydoli’r broses gynllunio. Mae cynllun [...]