Crëwyd dyluniadau ar gyfer y gyfres o bum baner gŵyl Hwlffordd gan A&E Adventures cwmni lleol ysbrydoledig o Talbenny ger yr Aber Bach (Little Haven).

Yn ystod Mawrth 2015, cynhaliodd A&E Adventures gyfres o weithdai dylunio gyda saith dosbarth o ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 o ysgolion cynradd Hwlffordd i ysbrydoli’r broses gynllunio.

Mae cynllun pob baner wedi’i seilio ar rannau gwahanol o’r Cleddau wrth iddi lifo drwy’r dref sirol. Ddydd Llun Mai 25 a gydol yr wythnos fe chwifiwyd y baneri ar lannau’r afon i lansio’r ‘Lab’ a nodi dechrau ein rhaglen tair blynedd lle byddwn yn edrych ar Hwlffordd mewn goleuni gwahanol.

p1020465

Ar hyn o bryd gellir ond chwifio’r baneri o leoliadau sefydlog rhwng y farchnad ac Ocky Whites, ond rydym yn ystyried lleoliadau eraill at y dyfodol. Os ydych yn cynnal digwyddiad ar hyd yr afon ac yn credu y byddai’r baneri’n ychwanegu ato, cysylltwch â ni, ac os gallwn, fe wnawn ni drefniadau i’w gosod a’u tynnu oddi yno.

flag-photos