Lab Syniadau

//Lab Syniadau

Stalled Spaces

5 Hydref 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Lab Syniadau, Newid canfyddiadau, Prosiectau|

Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i ddatgloi potensial adeiladau gwag ac adeiladau mewn perygl? Pa ran all mentrau a arweinir gan y gymuned a mentrau llawr gwlad ei chwarae i adfywio canol ein trefi? Beth yw manteision gwahanol ddulliau o weithio gyda lleoedd segur i berchnogion? Ar 7 Medi 2016, cynhaliodd The Lab Stalled [...]

MAKE 4!

5 Hydref 2016|Lab Syniadau|

Dros gyfnod o bedair wythnos ym mis Mawrth / Ebrill 2016, bu’r arlunydd lleol Louise Bird yn cynnal cyfres o sesiynau galw heibio ar ddydd Sadwrn yn The Lab, a oedd yn gyfle i deuluoedd greu ac arbrofi â gwneud pethau gyda'i gilydd. Bryd hynny roedd Louise yn gweithio o Stiwdios Pop-Up Hwlffordd yng Nghanolfan [...]

Lab Syniadau

12 Medi 2016|Clive Anderson, Fran Evans, Heidi Baker, Lab Syniadau, Newyddion, Siediau celf, Theatr Byd Bychan, Wythnos yr Wyl Hwlffordd|

Ers lansio fis Chwefror 2016, mae Ideas Lab wedi bod yn gweithio gyda phrosiectau ar raddfa fach i brofi syniadau ar gyfer y celfyddydau ac adfywiad yn Hwlffordd. Gyda chychwyn da gyda Make 4 – cyfres o weithdai celf addas i deuluoedd ar ddydd Sadwrn ym mis Mawrth, dan arweiniad yr arlunydd Louise Bird – [...]

Siediau Celf

1 Awst 2016|Gina Hughes, Lab Syniadau, Pauline Le Britton, penny d jones|

Sied Harlecwin: Pauline Le Britton Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfer nifer o banelau harlecwin wedi’u paentio yn y Stiwdios Pop up Arlunwyr yn Hwlffordd. Mae’r patrwm harlecwin yn symboleiddio’r syniad o’r Ffŵl a phopeth sy’n guddiedig a’r straeon y mae ef/hi yn eu cario. Rwyf hefyd wedi bod yn edrych ar [...]