Adborth ar y rhaglen

//Adborth ar y rhaglen

Stalled Spaces

5 Hydref 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Lab Syniadau, Newid canfyddiadau, Prosiectau|

Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i ddatgloi potensial adeiladau gwag ac adeiladau mewn perygl? Pa ran all mentrau a arweinir gan y gymuned a mentrau llawr gwlad ei chwarae i adfywio canol ein trefi? Beth yw manteision gwahanol ddulliau o weithio gyda lleoedd segur i berchnogion? Ar 7 Medi 2016, cynhaliodd The Lab Stalled [...]

Printio ger yr Afon, i bawb

11 Medi 2016|Adborth ar y rhaglen, Gweithdy Argraffu Abertawe|

Roedd y gweithdy galw heibio a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 3 Hydref 2015 yn y LAB yn boblogaidd iawn a bu i bob oedran ei fwynhau. Gyda hyfforddiant gan y gwneuthurwr print a sylfaenydd Swansea Print Workshop, Alan Williams, gwnaeth y rhai oedd yn cymryd rhan brintiau colagraff lliwgar wedi’u hysbrydoli gan Hwlffordd â’i berthynas gyda’r [...]

Y Map Mawr

31 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y Map Mawr|

Wedi’u harwain gan bartneriaid Cydlifiad, iDeA Architects, cynhaliwyd y gweithdai Map Mawr dros gyfnod o wyth wythnos rhwng 16 Awst a 7 Hydref 2015. Roedd y gyfres o weithdai yn adeiladu ar beilot cynharach y Map Mawr, a gafodd ei gynnal yn lansiad y Lab yn ystod y Sulgwyn. Rhoddodd y Map Mawr y cyfle [...]

Sgwrs Artist: Emma Geliot

5 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Gwelodd yr ail sgwrs yn ein cyfres o Sgyrsiau Artistiaid ar Ebrill 27 drafodaeth fywiog gydag Emma Geliot, ymgynghorydd celfyddydau a golygydd cylchgrawn CCQ. Gan siarad â chynulleidfa o arlunwyr ac ymarferwyr creadigol, trafododd Emma ystyron stiwdios arlunwyr yn y gorffennol, a’u potensial yn y dyfodol fel safleoedd ymgysylltu gyda’r gymuned leol ehangach, ynghyd â [...]

Y LAB yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol

4 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Astudiaeth llinell sylfaen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y stori hyd yma|

Ers i ni lansio ym mis Mai 2015 rydym wedi cael dros 1500 o ymweliadau i’r Lab a phresenoldeb yn ein digwyddiadau. Ond beth oedd gan bobl Hwlffordd, Sir Benfro a’r Deyrnas Unedig i’w ddweud yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol? Gosododd y cyfryngau lleol a chenedlaethol waelodlin heriol mewn print ac ar y radio: [...]

Sgwrs Artist: ‘Porthmon Sir Benfro’ Karen Ingham

4 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Karen Ingham, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Ar Ebrill 20 2016 cyflwynodd Karen Ingham y cyntaf yn ein cyfres o Sgyrsiau gan Artistiaid ar ei gwaith ar gyfer ein comisiwn diweddaraf: Porthmon Sir Benfro . Roedd y sgwrs hon yn gyfle i bobl ddod i weld sut mae’r prosiect yn datblygu, ynghyd ag ennill mewnwelediad i broses Karen a’r syniadau a’r cysyniadau [...]

Lleoedd Hanfodol II: Lle i fod

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Gordon Gibson, Lleoedd Hanfodol, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Roedd yr ail seminar Lleoedd Hanfodol fis Mawrth 2016 yn gyfle gwych i drigolion Hwlffordd a’r ardal oddi amgylch i edrych ar bosibiliadau creadigol ar gyfer adfywio Hwlffordd, a dechrau holi cwestiynau am sut y gall cymunedau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol wella Hwlffordd i’r bobl sy’n byw yn ac yn ymweld â’r dref. Rhannodd y [...]

Afon o oleuadau

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Afon o Oleuadau, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Prosiect Llawen Celfyddydau Span, Toby Downing, Y stori hyd yma|

Ar noson Hydref 31 2015, ymgasglodd dros 600 o bobl ar lan yr afon y tu allan i Ocky Whites. Roedd eu llusernau a oedd wedi’u goleuo yn dowcio, yng nghysgodion y castell uwchben, wrth i byped sgerbwd 11 troedfedd ymddangos o du ôl i ddŵr glan yr afon. Gwnaeth ei ffordd dros y bont [...]