Ar noson Hydref 31 2015, ymgasglodd dros 600 o bobl ar lan yr afon y tu allan i Ocky Whites. Roedd eu llusernau a oedd wedi’u goleuo yn dowcio, yng nghysgodion y castell uwchben, wrth i byped sgerbwd 11 troedfedd ymddangos o du ôl i ddŵr glan yr afon. Gwnaeth ei ffordd dros y bont i gwrdd â’r torfeydd.

Wedi’i hysbrydoli gan chwedl Y Pysgotwr a’r Sgerbwd, gwelodd yr orymdaith heidiau o bysgod disglair a llusernau pyramid a ddelir â llaw yn rhedeg ar hyd glan yr afon. Roedd yn dilyn y Sgerbwd godidog i “gerflun tân” ysblennydd, a gyneuwyd gyda “bang” go iawn! Gallwch wrando ar yr hanes, fel yr adroddir gan Rowan Mattheson yma:

 

Noson hynod anhygoel. Cawsom ein rhyfeddu ar ba mor hyfryd ydoedd. Roedd yn braf gweld pawb yn dod at ei gilydd i gyflawni rhywbeth mor hyfryd. Mae Hwlffordd angen mwy o bethau fel hyn!

– Ann-Marie Lewis, Facebook

Ni allaf gredu faint o bobl a ddaeth draw. Nid wyf yn credu fy mod wedi gweld unrhyw beth mor hardd â hyn o’r blaen. Roedd fy mhlant mor falch o gario llusernau a wnaethant eu hunain. Roedd hon yn sicr yn noson na wnawn fyth ei anghofio!

– Sandy King, Western Telegraph

Gorymdaith yr Afon Goleuadau ‘hudolus’ oedd penllanw oriau o waith a mwynhad o leiaf 500 o bobl leol yn y gweithdai gwneud llusernau a redwyd ar y cyd â Span Arts Cheerful Project a’r arlunydd cinetig Toby Downing.

Yn dilyn hyfforddiant gan Toby, roedd staff a gwirfoddolwyr o’r Lab a’r Cheerful Project yn gallu mynd allan a rhannu eu sgiliau gyda chymunedau lleol yn Hwlffordd, Treglarbes, Maenclochog ac Arberth drwy gyfres o weithdai galw mewn am ddim dros hanner tymor mis Hydref.

Yn ystod y gweithdai hyn, roedd pobl o bob oed yn gallu gwneud eu llusernau eu hunain drwy ddefnyddio brigau helyg, papur sidan a glud PVA.

Gwych! Gwych! Gwych! Fe’i hoffais. Gwych! Diolch, Gwych!

Yn ddigwyddiad bach ynddo’i hun! Paned dda. Gadewch i ni wneud mwy o bethau fel hyn i ddigwydd.

Gweithiodd Y Lab hefyd gydag Ysgol Gynradd Spittal a chlwb ieuenctid Garth. Yn ogystal, cynhaliwyd sesiynau gydag arlunwyr, gan gynnwys myfyrwyr Celf a Dylunio o Goleg Sir Benfro.

Yn ystod y sesiynau ‘Gwneuthurwyr’ hyn, roedd myfyrwyr ac arlunwyr yn gallu arbrofi gyda’r deunyddiau a chreu’r llusernau pysgod sy’n nodi llwybr y pared yn y Frolic.