Newyddion

/Newyddion

Dechrau’r diwedd

29 Ionawr 2018|Newyddion|

Mae gan Janus, y Duw Rhufeinig ddau wyneb; un sy’n edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu ac un arall sy’n edrych tua’r dyfodol. Mae mis Ionawr yn amser priodol i edrych yn ôl ac edrych ymlaen, i fyfyrio ar Confluence a’r rhaglen arbrofol hon o adfywio Hwlffordd drwy’r celfyddydau. Amser hefyd i adolygu [...]

Gwaith celf cyhoeddus newydd yn Hwlffordd

29 Ionawr 2018|Newyddion|

Cyflwynwyd cais cynllunio ddiwedd 2017 yn dilyn cais cynharach yn y flwyddyn a datblygiadau mwy technegol o’r strwythurau. Mae lleoli’r gwaith yn y cylch cyhoeddus a chynnig gwaith celf sy’n ymddangos o’r afon wedi bod yn heriol yn nhermau: •    Cadw’r gwariant o fewn y gyllideb •    Goresgyn y materion technegol yn gysylltiedig â gosod [...]

Comisiwn Cyfalaf: Cysyniad sy’n Datblygu

28 Ebrill 2017|Capital Commission, Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave, Studio Weave|

Mae ein sgyrsiau hyd yn hyn gyda phartneriaid ac ymgyngoreion Confluence, gyda grwpiau rhanddeiliaid a gyda'r bobl rydym wedi cwrdd â nhw yn Hwlffordd, am natur y gwaith celf cyhoeddus newydd wedi bod yn llawer ehangach a phellgyrhaeddol nag y gallem fod wedi disgwyl ar y dechrau. Yn ystod ein hymweliadau â Hwlffordd - a [...]

Comisiwn Cyfalaf: Archwilio Naratif

14 Ebrill 2017|Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave|

Yn ystod ein hymweliadau â Hwlffordd rydym wedi cwrdd ag amrywiaeth eang o breswylwyr, ac wedi mwynhau cael safbwyntiau lleol ar ddatblygiad hanesyddol, a naws am le yn y dref. Tra bod comisiwn Janetka Platun yn canolbwyntio ar 'Chwilio am y Canol’, rydym ni wedi canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o berthynas y dref â’i hafon, [...]

Comisiwn Cyfalaf: Cyflwyniad gan Studio Weave

31 Mawrth 2017|Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave|

Mae Studio Weave yn bractis pensaernïol Siartredig gan RIBA yn Llundain. Ynghyd â’n parneriaid Architecture 00 [zero zero], rydym yn mwynhau cydweithredu mewn amgylchedd a rennir lle mae cynllunwyr, penseiri, rhaglenwyr ac economegwyr strategol, trefol a chymdeithasol yn ymarfer gwaith cynllunio y tu hwnt i’w ffiniau traddodiadol. Ein nod yw saernïo cyfuniad o lawenydd, hiwmor [...]

‘Chwilio am y Canol’

12 Ionawr 2017|Chwilio am y Canol, Janetka Platun, Newyddion|

Y Prosiect Ar ddechrau fy nghomisiwn roeddwn yn crwydro o gwmpas y dref bob dydd.  Roeddwn yn mynd i ble bynnag oedd yn ysgogi fy niddordeb.  Bues mewn eglwysi gwag, yn gwylio pobl yn croesi’r pontydd niferus sy’n rhychwantu’r afon a des i arfer â llif cyson a sŵn y cerbydau yn gyrru o amgylch [...]

Film$4Change

14 Rhagfyr 2016|Film$4Change, Newyddion, Transition Hwlffordd|

Mae Trawsnewid Hwlffordd mewn partneriaeth â Confluence yn cyflwyno cyfres o ffilmiau dogfennol eco/celf  gyda thrafodaethau anffurfiol i ddilyn yn canolbwyntio ar rai o’r materion am ein hamser a’n lleoliad: The Economics of Happiness    2011 (E) Garbage Warrior    2007  (15) Four Horsemen    2012  (E) Chasing Ice    2012  (E) Samsara   2012  (U) Exit Through the Gift Shop   2010  (15) GWYBODAETH GYFFREDINOL MYNEDIAD: [...]

LLWYFAN

10 Hydref 2016|Beth all celf ei gyflawni, Jacob Whittaker, LLWYFAN, Newyddion, Prosiectau, Rhôd, Ruth Jones & Andy Wheddon, Ruth Sargeant, Ruth Sergeant, Seán Vicary|

Mae LLWYFAN yn cyflwyno Hwlffordd fel platfform ar gyfer rhaglen o gomisiynau newydd a gweithiau celf sydd eisoes yn bodoli gan artistiaid sy'n byw yn Sir Benfro a’r cyffiniau. Mae'r rhaglen yn adlewyrchu amrywiaeth a dyfnder ymarfer celfyddydau cyfoes yn y rhanbarth, ac yn cynnwys ffilm gan yr artistiaid, gosodiad a pherfformiad sydd gyda'i gilydd [...]

Diwrnodau Agored Big Model

12 Medi 2016|Newid canfyddiadau, Newyddion, Prosiectau, Y Map Mawr, Y stori hyd yma|

Ymgysylltodd dros gant o bobl â’r Big Model yn ystod yr Ŵyl yn Hwlffordd. Mewn cyfres o ymgynghoriadau anffurfiol gofynnom i bobl chwilfrydig a oedd yn mynd heibio i nodi eu hoff fannau o’r dref ar y model ac i archwilio nodweddion rhyngweithiol y model. Dywedont wrthym yr hyn roeddynt yn eu hoffi (a beth [...]

Ysgol Gynradd Fenton

12 Medi 2016|Newyddion|

Ar ddydd Gwener 24 Mehefin 2016, ymwelodd 15 o blant o Ysgol Gynradd Fenton â’r Lab i gymryd rhan yn y gweithdy Model Mawr cyntaf.   Yn ystod y gweithdy dewisodd y plant enwau lleoedd a swyddi hanesyddol o Hwlffordd, allan o het, a gweithio mewn grwpiau i greu cymeriadau ac i ysgrifennu straeon tylwyth [...]