Y stori hyd yma

/Y stori hyd yma

LLWYFAN: Y sinema

19 Hydref 2016|Beth all celf ei gyflawni, Jacob Whittaker, LLWYFAN, Ruth Jones, Seán Vicary, Simon Whitehead|

Fel rhan o gynllun LLWYFAN, mae rhaglen o ffilmiau cyfoes gan artistiaid yn cael ei sgrinio yn yr hen Swyddfa Archifau. I’w weld: Dydd Iau 27 / Dydd Gwen 28 / Dydd Sad 29 Hyd 11am-5pm Yr hen Swyddfa Archifau (drws nesaf i’r Castell ac Amgueddfa Tref Hwlffordd), Stryd y Castell, Hwlffordd, SA61 2EF Ruth Jones Vigil 2009 / [...]

LLWYFAN

10 Hydref 2016|Beth all celf ei gyflawni, Jacob Whittaker, LLWYFAN, Newyddion, Prosiectau, Rhôd, Ruth Jones & Andy Wheddon, Ruth Sargeant, Ruth Sergeant, Seán Vicary|

Mae LLWYFAN yn cyflwyno Hwlffordd fel platfform ar gyfer rhaglen o gomisiynau newydd a gweithiau celf sydd eisoes yn bodoli gan artistiaid sy'n byw yn Sir Benfro a’r cyffiniau. Mae'r rhaglen yn adlewyrchu amrywiaeth a dyfnder ymarfer celfyddydau cyfoes yn y rhanbarth, ac yn cynnwys ffilm gan yr artistiaid, gosodiad a pherfformiad sydd gyda'i gilydd [...]

Stalled Spaces

5 Hydref 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Lab Syniadau, Newid canfyddiadau, Prosiectau|

Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i ddatgloi potensial adeiladau gwag ac adeiladau mewn perygl? Pa ran all mentrau a arweinir gan y gymuned a mentrau llawr gwlad ei chwarae i adfywio canol ein trefi? Beth yw manteision gwahanol ddulliau o weithio gyda lleoedd segur i berchnogion? Ar 7 Medi 2016, cynhaliodd The Lab Stalled [...]

Diwrnodau Agored Big Model

12 Medi 2016|Newid canfyddiadau, Newyddion, Prosiectau, Y Map Mawr, Y stori hyd yma|

Ymgysylltodd dros gant o bobl â’r Big Model yn ystod yr Ŵyl yn Hwlffordd. Mewn cyfres o ymgynghoriadau anffurfiol gofynnom i bobl chwilfrydig a oedd yn mynd heibio i nodi eu hoff fannau o’r dref ar y model ac i archwilio nodweddion rhyngweithiol y model. Dywedont wrthym yr hyn roeddynt yn eu hoffi (a beth [...]

Serena Korda: Deiamwnt Du

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda|

Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘rêf’ tanddaearol gwrthgyfalafol y 90au cynnar, roedd y Deiamwnt Du yn ymgorffori pwer sonig yr afon i greu trac rêf gyda cherddorion [...]

Davis & Jones

11 Medi 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Beth all celf ei gyflawni, Davis & Jones, Newid canfyddiadau, Sharron Harris|

Dros ychydig ddyddiau ym mis Mehefin, aeth yr artistiaid Davis & Jones at nifer o bobl o amgylch Hwlffordd, gyda chaffi cludadwy a phennau marcio, a’u gwahodd i siarad am eu meddyliau a’u hatgofion o’r dref. Bu i’r hen a’r ifanc, rhai oedd ar eu gwyliau, pobl ar eu pen eu hunain, pobl mewn grwpiau, [...]

Printio ger yr Afon, i bawb

11 Medi 2016|Adborth ar y rhaglen, Gweithdy Argraffu Abertawe|

Roedd y gweithdy galw heibio a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 3 Hydref 2015 yn y LAB yn boblogaidd iawn a bu i bob oedran ei fwynhau. Gyda hyfforddiant gan y gwneuthurwr print a sylfaenydd Swansea Print Workshop, Alan Williams, gwnaeth y rhai oedd yn cymryd rhan brintiau colagraff lliwgar wedi’u hysbrydoli gan Hwlffordd â’i berthynas gyda’r [...]

Wild Hack Hwlffordd

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, bloc|

Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Lab ddydd Sadwrn 24 Hydref 2015, 10am – 4pm Mae gan Hwlffordd lawer o ofod naturiol hardd ar ei stepen drws. Ar gyfer Wild Hack, Hwlffordd bu i wneuthurwyr, artistiaid, y rhai sy’n frwdfrydig dros dechnoleg a DIY, rhaglennwyr cyfrifiadur, y werin, morwyr, crwydrwyr, trigolion lleol a phobl anturus. Pawb [...]

Ffilm Diemwnt Du Serena Korda

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda, Sharron Harris|

Gwyliwch ffilm Sharron Harris am Ddiemwnt Du Serena Korda.

Llinell Amser

11 Medi 2016|Y stori hyd yma|

2013 Hydref Cyngor Celfyddydau Cymru’n lansio Creu Cymunedau Cyfoes. Mae partneriaeth Confluence wedi’i ffurfio gyda golwg ar wneud cais ar gyfer prosiect ymchwil a datblygu Cam 1 i archwilio’r potensial i gynnal prosiect celfyddydol ac adfywio yn Hwlffordd. 2014 Mawrth - Gorffennaf Cais Cam 1 wedi’i gymeradwyo. Mae’r consortiwm yn rhedeg rhaglen ymchwil a datblygu Cam [...]