Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Lab ddydd Sadwrn 24 Hydref 2015, 10am – 4pm

Mae gan Hwlffordd lawer o ofod naturiol hardd ar ei stepen drws. Ar gyfer Wild Hack, Hwlffordd bu i wneuthurwyr, artistiaid, y rhai sy’n frwdfrydig dros dechnoleg a DIY, rhaglennwyr cyfrifiadur, y werin, morwyr, crwydrwyr, trigolion lleol a phobl anturus. Pawb yn gweithio gyda’i gilydd i greu teclyn newydd ar gyfer archwilio’r mannau gwyllt hyfryd yn y dref a thu hwnt.

Roedd cyfranogwyr yn cynnwys y canlynol:

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Uwch Ddarlithydd Sain, Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd
Andy Middleton, Sylfaenydd Gyfarwyddwr, Grŵp TYF
Olivia Kotsifa, Pensaer ac Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd
Peni Ediker, Ysgol Goedwig Cymru
Steve Whitehead, Rheolwr, Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Stefhan Caddick, Artist
Stephen Fearn, Grwp Roboteg Aberystwyth
Chris Evans, iDeA Architects
Jade Mellor, Fforiwr, Wild Pickings

I ganfod mwy, cysylltwch â Kathryn@bloc.org.uk
Cyflwynwyd gan bloc mewn cydweithrediad â’ Lab
Facebook: /blocCreativeTechnologyWales @blocuk, #wildte

bloc