Fel rhan o’r prosiect Afon o Olau 2015, cynhaliwyd y gweithdai canlynol.

Gweithdai galw heibio gwneud lanternau yn Lab Hwlffordd 10.30am-4pm ddydd Llun 26, dydd Iau 29 a dydd Gwener 30 Hydref 2015

Gweithdai galw heibio Maenclochog, Clarbeston Road ac Arberth wedi’u hwyluso gan brosiect Cheerful SPAN Arts 10.30am-4pm dydd Sul 25 Hydref – Tŷ Bloomfield, Arberth
10.30am-4pm, dydd Mawrth 27 Hydref – Neuadd Clarbeston Road

10.30am-4pm, dydd Mercher 28 Hydref – Neuadd Maenclochog

Gweithdy lanternau artistiaid a gwneuthurwyr Dydd Gwener 23 Hydref 10am – 4.30pm yn Lab Hwlffordd

Roedd yr artist Toby Downin wrth lawr i rannu ei wybodaeth a lle’r oedd artistiaid a gwneuthurwyr yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn gwneud lanternau mwy a rhai pwrpasol mwy ysblennydd ar gyfer gorymdaith lanternau cymunedol Afon o Olau ar Hydref 31. Yn addas ar gyfer artistiaid a gwneuthurwyr a’r rheiny gyda phrofiad blaenorol o wneud lanternau. Darperir yr holl ddeunyddiau ac offer. Dim angen cadw lle.

Extra lantern making workshop

Dydd Mercher 21 Hydref 10am – 4.30pm
Gweithdy rhad ac am ddim yn ystod hanner tymor gyda’r artist Toby Downing, lle byddwch yn gwneud lantern hudol ar gyfer gorymdaith lanternau gymunedol Afon o Olau ar Hydref 31. Ar agor i unigolion a grwpiau bach. Os hoffech ddod gyda’ch grŵp, cysylltwch ymlaen llawn fel y gallwn wneud trefniadau gyda chi. Dim angen profiad blaenorol. Darperir yr holl ddeunyddiau ac offer.

photo-5