Serena Korda

//Serena Korda

Serena Korda: Deiamwnt Du

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda|

Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘rêf’ tanddaearol gwrthgyfalafol y 90au cynnar, roedd y Deiamwnt Du yn ymgorffori pwer sonig yr afon i greu trac rêf gyda cherddorion [...]

Lansio CD Diemwnt Du

11 Medi 2016|Serena Korda|

Dros haf 2015, bu i’r artist Serena Korda ddwyn cymuned o gerddorion ynghyd o Hwlffordd a thu hwnt i greu gwaith celf sonig wedi’i ysbrydoli gan yr afon Cleddau. Mae recordiadau maes Serena o drombonau, mandolinau, banjos, llifiau, drymiau (a llawer mwy!) yn cael eu chwarae mewn lleoliadau ar hyd yr afon wedi cael eu [...]

Deiamwnt Du

11 Medi 2016|Newyddion, Serena Korda|

Laid to Rest, the Procession 2011 gan Serena Korda. Credyd Delwedd: Wellcome Library, London. Wellcome Images Mae Serena Konda wedi’i penodi fel ein Artist Preswyl cyntaf a bdd yn dechrau gweithio ar ddechrau fis Mehefin gan adeiladu tuag at berfformiad ar ddiwedd mis Awst 2015. Bydd cynnig Serena, “Deiamwnt Du”, yn cyfuno hanes a [...]

Ffilm Diemwnt Du Serena Korda

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda, Sharron Harris|

Gwyliwch ffilm Sharron Harris am Ddiemwnt Du Serena Korda.

Teledu Diemwnt Du

11 Medi 2016|Serena Korda, Sharron Harris|

Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘ref’ tanddaearol gwrth gyfalafol y 90au cynnar, roedd y Diemwnt Du yn ymgorffori pŵer sonig yr afon i greu trac rêf gyda [...]

Bws Diemwnt Du

26 Awst 2016|Serena Korda|

  “Mae bas sy’n tewychu’r gwaed yn clecian ein brestiau, gan ein cludo o’r goedwig gan ddawnsio, crio, chwysu, chwerthin, curo, gweiddi a chlapio.” Diemwnt Du, Dydd Sul 30 Awst o 4yh Mae cwch parti gwyllt yn teithio i fyny’r afon o Neyland i Hwlffordd, gan gario system sain anferth a fydd yn chwarae Black [...]

Pryd a ble gallwch brofi’r digwyddiad Diemwnt Du

26 Awst 2016|Newyddion, Prosiectau, Serena Korda|

Wrth i ddigwyddiad Diemwnt Du Serena Korda nesáu ar ddydd Sul 30 Awst, roeddem am i chi wybod ymhle a pha bryd allwch chi brofi’r gwaith celf hwn ar ei daith i fyny Afon Cleddau o Farina Neyland i Stryd Cei yn Hwlffordd. Mae bws Diemwnt Du yn llawn ond bydd croeso i chi deithio [...]