Transition Hwlffordd

//Transition Hwlffordd

Film$4Change

14 Rhagfyr 2016|Film$4Change, Newyddion, Transition Hwlffordd|

Mae Trawsnewid Hwlffordd mewn partneriaeth â Confluence yn cyflwyno cyfres o ffilmiau dogfennol eco/celf  gyda thrafodaethau anffurfiol i ddilyn yn canolbwyntio ar rai o’r materion am ein hamser a’n lleoliad: The Economics of Happiness    2011 (E) Garbage Warrior    2007  (15) Four Horsemen    2012  (E) Chasing Ice    2012  (E) Samsara   2012  (U) Exit Through the Gift Shop   2010  (15) GWYBODAETH GYFFREDINOL MYNEDIAD: [...]

Syniadau mawr: yn ôl i’r Dyfodol

11 Medi 2016|Newyddion, Transition Hwlffordd, Y Map Mawr|

Roedd sesiwn galw heibio dydd Sadwrn gyda Trawsffurfio Hwlffordd ar agor i bawb ac roedd ganddo thema amgylcheddol a chynaliadwy. Mynychodd nifer y sesiwn hwn a daeth nifer o syniadau i’r amlwg mewn dadl adeiladol a bywiog o amgylch y bwrdd. Bu i ni ysgrifennu / darlunio a phlotio’r rhain ar y Map. Roedd pynciau [...]

Caffi Dros Dro ‘Pot Luck’

11 Medi 2016|Transition Hwlffordd|

Yn rhedeg ochr yn ochr â’r digwyddiad Lab Agored a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 19 Medi 2015, 10am i 5pm, bu i Trawsffurfio Hwlffordd roi cyfle ar gaffi dros dro mentro’ch siawns, yn darparu prydau poeth llysieuol blasus gan ddefnyddio’r ffrwythau a’r llysiau roedd pobl wedi dod i mewn o’r gerddi. Gwahoddwyd gwesteion i ddod ag [...]