Tangwen

/Tangwen Roberts

About Tangwen Roberts

This author has not yet filled in any details.
So far Tangwen Roberts has created 43 blog entries.

Comisiwn Cyfalaf: Cysyniad sy’n Datblygu

28 Ebrill 2017|Capital Commission, Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave, Studio Weave|

Mae ein sgyrsiau hyd yn hyn gyda phartneriaid ac ymgyngoreion Confluence, gyda grwpiau rhanddeiliaid a gyda'r bobl rydym wedi cwrdd â nhw yn Hwlffordd, am natur y gwaith celf cyhoeddus newydd wedi bod yn llawer ehangach a phellgyrhaeddol nag y gallem fod wedi disgwyl ar y dechrau. Yn ystod ein hymweliadau â Hwlffordd - a [...]

Comisiwn Cyfalaf: Archwilio Naratif

14 Ebrill 2017|Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave|

Yn ystod ein hymweliadau â Hwlffordd rydym wedi cwrdd ag amrywiaeth eang o breswylwyr, ac wedi mwynhau cael safbwyntiau lleol ar ddatblygiad hanesyddol, a naws am le yn y dref. Tra bod comisiwn Janetka Platun yn canolbwyntio ar 'Chwilio am y Canol’, rydym ni wedi canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o berthynas y dref â’i hafon, [...]

Comisiwn Cyfalaf: Cyflwyniad gan Studio Weave

31 Mawrth 2017|Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave|

Mae Studio Weave yn bractis pensaernïol Siartredig gan RIBA yn Llundain. Ynghyd â’n parneriaid Architecture 00 [zero zero], rydym yn mwynhau cydweithredu mewn amgylchedd a rennir lle mae cynllunwyr, penseiri, rhaglenwyr ac economegwyr strategol, trefol a chymdeithasol yn ymarfer gwaith cynllunio y tu hwnt i’w ffiniau traddodiadol. Ein nod yw saernïo cyfuniad o lawenydd, hiwmor [...]

‘Chwilio am y Canol’

12 Ionawr 2017|Chwilio am y Canol, Janetka Platun, Newyddion|

Y Prosiect Ar ddechrau fy nghomisiwn roeddwn yn crwydro o gwmpas y dref bob dydd.  Roeddwn yn mynd i ble bynnag oedd yn ysgogi fy niddordeb.  Bues mewn eglwysi gwag, yn gwylio pobl yn croesi’r pontydd niferus sy’n rhychwantu’r afon a des i arfer â llif cyson a sŵn y cerbydau yn gyrru o amgylch [...]

Film$4Change

14 Rhagfyr 2016|Film$4Change, Newyddion, Transition Hwlffordd|

Mae Trawsnewid Hwlffordd mewn partneriaeth â Confluence yn cyflwyno cyfres o ffilmiau dogfennol eco/celf  gyda thrafodaethau anffurfiol i ddilyn yn canolbwyntio ar rai o’r materion am ein hamser a’n lleoliad: The Economics of Happiness    2011 (E) Garbage Warrior    2007  (15) Four Horsemen    2012  (E) Chasing Ice    2012  (E) Samsara   2012  (U) Exit Through the Gift Shop   2010  (15) GWYBODAETH GYFFREDINOL MYNEDIAD: [...]

LLWYFAN: Y sinema

19 Hydref 2016|Beth all celf ei gyflawni, Jacob Whittaker, LLWYFAN, Ruth Jones, Seán Vicary, Simon Whitehead|

Fel rhan o gynllun LLWYFAN, mae rhaglen o ffilmiau cyfoes gan artistiaid yn cael ei sgrinio yn yr hen Swyddfa Archifau. I’w weld: Dydd Iau 27 / Dydd Gwen 28 / Dydd Sad 29 Hyd 11am-5pm Yr hen Swyddfa Archifau (drws nesaf i’r Castell ac Amgueddfa Tref Hwlffordd), Stryd y Castell, Hwlffordd, SA61 2EF Ruth Jones Vigil 2009 / [...]

Stalled Spaces

5 Hydref 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Lab Syniadau, Newid canfyddiadau, Prosiectau|

Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i ddatgloi potensial adeiladau gwag ac adeiladau mewn perygl? Pa ran all mentrau a arweinir gan y gymuned a mentrau llawr gwlad ei chwarae i adfywio canol ein trefi? Beth yw manteision gwahanol ddulliau o weithio gyda lleoedd segur i berchnogion? Ar 7 Medi 2016, cynhaliodd The Lab Stalled [...]

MAKE 4!

5 Hydref 2016|Lab Syniadau|

Dros gyfnod o bedair wythnos ym mis Mawrth / Ebrill 2016, bu’r arlunydd lleol Louise Bird yn cynnal cyfres o sesiynau galw heibio ar ddydd Sadwrn yn The Lab, a oedd yn gyfle i deuluoedd greu ac arbrofi â gwneud pethau gyda'i gilydd. Bryd hynny roedd Louise yn gweithio o Stiwdios Pop-Up Hwlffordd yng Nghanolfan [...]