Davis & Jones

//Davis & Jones

Davis & Jones

11 Medi 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Beth all celf ei gyflawni, Davis & Jones, Newid canfyddiadau, Sharron Harris|

Dros ychydig ddyddiau ym mis Mehefin, aeth yr artistiaid Davis & Jones at nifer o bobl o amgylch Hwlffordd, gyda chaffi cludadwy a phennau marcio, a’u gwahodd i siarad am eu meddyliau a’u hatgofion o’r dref. Bu i’r hen a’r ifanc, rhai oedd ar eu gwyliau, pobl ar eu pen eu hunain, pobl mewn grwpiau, [...]

Dangos ffotograff ac adrodd stori

31 Awst 2016|Davis & Jones|

Cynhaliwyd digwyddiad yn y Lab ddydd Iau, 28 Mai 2015 am 7pm. Fedrwch chi ddweud beth sy’n gwneud man yn arbennig? Os oes gennych ffotograff, dangoswch ef, adroddwch stori neu ymunwch â’r drafodaeth yn y digwyddiad cymdeithasol hwn. Yn agored i bawb. Fe’i dilynir gan ddiodydd a danteithion gyda’r artistiaid Davis & Jones a lansio’r [...]