Beth all celf ei gyflawni

//Beth all celf ei gyflawni

LLWYFAN: Y sinema

19 Hydref 2016|Beth all celf ei gyflawni, Jacob Whittaker, LLWYFAN, Ruth Jones, Seán Vicary, Simon Whitehead|

Fel rhan o gynllun LLWYFAN, mae rhaglen o ffilmiau cyfoes gan artistiaid yn cael ei sgrinio yn yr hen Swyddfa Archifau. I’w weld: Dydd Iau 27 / Dydd Gwen 28 / Dydd Sad 29 Hyd 11am-5pm Yr hen Swyddfa Archifau (drws nesaf i’r Castell ac Amgueddfa Tref Hwlffordd), Stryd y Castell, Hwlffordd, SA61 2EF Ruth Jones Vigil 2009 / [...]

LLWYFAN

10 Hydref 2016|Beth all celf ei gyflawni, Jacob Whittaker, LLWYFAN, Newyddion, Prosiectau, Rhôd, Ruth Jones & Andy Wheddon, Ruth Sargeant, Ruth Sergeant, Seán Vicary|

Mae LLWYFAN yn cyflwyno Hwlffordd fel platfform ar gyfer rhaglen o gomisiynau newydd a gweithiau celf sydd eisoes yn bodoli gan artistiaid sy'n byw yn Sir Benfro a’r cyffiniau. Mae'r rhaglen yn adlewyrchu amrywiaeth a dyfnder ymarfer celfyddydau cyfoes yn y rhanbarth, ac yn cynnwys ffilm gan yr artistiaid, gosodiad a pherfformiad sydd gyda'i gilydd [...]

Serena Korda: Deiamwnt Du

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda|

Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘rêf’ tanddaearol gwrthgyfalafol y 90au cynnar, roedd y Deiamwnt Du yn ymgorffori pwer sonig yr afon i greu trac rêf gyda cherddorion [...]

Davis & Jones

11 Medi 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Beth all celf ei gyflawni, Davis & Jones, Newid canfyddiadau, Sharron Harris|

Dros ychydig ddyddiau ym mis Mehefin, aeth yr artistiaid Davis & Jones at nifer o bobl o amgylch Hwlffordd, gyda chaffi cludadwy a phennau marcio, a’u gwahodd i siarad am eu meddyliau a’u hatgofion o’r dref. Bu i’r hen a’r ifanc, rhai oedd ar eu gwyliau, pobl ar eu pen eu hunain, pobl mewn grwpiau, [...]

Wild Hack Hwlffordd

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, bloc|

Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Lab ddydd Sadwrn 24 Hydref 2015, 10am – 4pm Mae gan Hwlffordd lawer o ofod naturiol hardd ar ei stepen drws. Ar gyfer Wild Hack, Hwlffordd bu i wneuthurwyr, artistiaid, y rhai sy’n frwdfrydig dros dechnoleg a DIY, rhaglennwyr cyfrifiadur, y werin, morwyr, crwydrwyr, trigolion lleol a phobl anturus. Pawb [...]

Ffilm Diemwnt Du Serena Korda

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda, Sharron Harris|

Gwyliwch ffilm Sharron Harris am Ddiemwnt Du Serena Korda.

Porthmon Sir Benfro

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Karen Ingham|

Mae’r arlunydd, dylunydd a gwneuthurwyr ffilmiau Karen Ingham ar hyn o bryd yn gweithio ar gomisiwn diweddaraf Confluence sef Porthmon Sir Benfro. Cyfeiria Porthmon Sir Benfro at yr arfer a fu o fugeilio da byw i’r farchnad a’r llwybrau hanesyddol drwy Sir Benfro yr aed â gwartheg a da byw i Hwlffordd, ac yna ymlaen [...]

Gwneud Cysylltiadau gyda John Kippin

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, John Kippin, Man Agored, Newid canfyddiadau|

Ar Dachwedd 18 a 19 2015, ymunodd y ffotograffydd ac academydd John Kippin â ni yn Y Lab i roi sgwrs gyhoeddus am ei waith ei hun a chyfranogi i’n digwyddiad Lle Agored. Trafodai sut allai’r celfyddydau gynorthwyo i adfywio Hwlffordd. Ar noson y 18fed trafododd John, sy’n ymwelydd cyson â Sir Benfro, enghreifftiau o’i [...]

Cyfnewid lleoedd

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid lleoedd|

Cynhaliwyd pedwar digwyddiad ymgynghori byr i ddechrau’r broses o gomisiynu gwaith celf cyhoeddus cyfoes yn Hwlffordd ar Ddydd Iau 25 Chwefror 12.30 – 1.30pm a 5.30 – 6.30pm a Dydd Sadwrn 27 Chwefror 11.30am – 12.30pm a 2.00 – 3.00pm. Dechreuodd bob sesiwn gyda chyflwyniad byr ar beth mae arlunwyr yn ei wneud mewn trefi [...]

Sgwrs Artist: Emma Geliot

5 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Gwelodd yr ail sgwrs yn ein cyfres o Sgyrsiau Artistiaid ar Ebrill 27 drafodaeth fywiog gydag Emma Geliot, ymgynghorydd celfyddydau a golygydd cylchgrawn CCQ. Gan siarad â chynulleidfa o arlunwyr ac ymarferwyr creadigol, trafododd Emma ystyron stiwdios arlunwyr yn y gorffennol, a’u potensial yn y dyfodol fel safleoedd ymgysylltu gyda’r gymuned leol ehangach, ynghyd â [...]