Astudiaeth llinell sylfaen

//Astudiaeth llinell sylfaen

Davis & Jones

11 Medi 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Beth all celf ei gyflawni, Davis & Jones, Newid canfyddiadau, Sharron Harris|

Dros ychydig ddyddiau ym mis Mehefin, aeth yr artistiaid Davis & Jones at nifer o bobl o amgylch Hwlffordd, gyda chaffi cludadwy a phennau marcio, a’u gwahodd i siarad am eu meddyliau a’u hatgofion o’r dref. Bu i’r hen a’r ifanc, rhai oedd ar eu gwyliau, pobl ar eu pen eu hunain, pobl mewn grwpiau, [...]

Sharron Harris: Cyflwyniad i’r Lab

31 Awst 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Sharron Harris|

Gwyliwch gyflwyniad i’r Lab – ffilm fer am y prosiect gan y gwneuthurwr ffilmiau Sharron Harris.

Mae Hwlffordd angen rhywbeth

31 Awst 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Newid canfyddiadau|

Mae darn Sarah Moore ar BBC Radio Cymru yn rhoi llwyfan i ystod o safbwyntiau ac ymateb i roi arian i Confluence, drwy fenter strategol Cyngor Celfyddydau Cymru sef  Creu Cymunedau Cyfoes. Llun: Argraffiad torlun pren gan Jenny Guard

Lab wedi’i lansio

31 Awst 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Newyddion|

Roedd ymwelwyr â’r asiantaeth deithio flaenorol yn Ocky Whites wedi’u synnu ac yn hynod falch fod y siop wedi’i gweddnewid yn ofod arddangos gwib a gweithdy celf a elwir yn Lab. Yr wythnos ddiweddaf roedd Lab yn lansio menter gelf ac adfywio 3 blynedd. Dywedodd Pip Lewis o spacetocreate, “Cafwyd wythnos lawn o bethau annisgwyl. [...]

Tri gair i grynhoi eich canfyddiad o Hwlffordd

30 Awst 2016|Astudiaeth llinell sylfaen|

Atebion ar gerdyn post gan aelodau’r 4C (tîm y dref) yn eu cyfarfod ar 13 Ebrill 2015 Tanberfformio              ddim yn manteisio ar ei botensial    diffyg cynnig cydlynol HEN                                     DIFFYGIOL     [...]

Y LAB yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol

4 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Astudiaeth llinell sylfaen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y stori hyd yma|

Ers i ni lansio ym mis Mai 2015 rydym wedi cael dros 1500 o ymweliadau i’r Lab a phresenoldeb yn ein digwyddiadau. Ond beth oedd gan bobl Hwlffordd, Sir Benfro a’r Deyrnas Unedig i’w ddweud yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol? Gosododd y cyfryngau lleol a chenedlaethol waelodlin heriol mewn print ac ar y radio: [...]