Atebion ar gerdyn post gan aelodau’r 4C (tîm y dref) yn eu cyfarfod ar 13 Ebrill 2015

Tanberfformio              ddim yn manteisio ar ei botensial    diffyg cynnig cydlynol

HEN                                     DIFFYGIOL                             AFON

BLINEDIG                          AR ÔL YR OES                      GWASGAROG

DYFODOL                            PLANT                                   SIOPAU

DIGALON                             DIGYSUR                             POTENSIAL

Isel ysbryd                           cawr cysglyd                            afon wedi’i gamlesu

Llawer o botensial      AFON NAS DEFNYDDIR DDIGON   DARPARIAETH HAMDDEN ADWERTHU GWAN

PALLEDIG                      ADFYWIO                         SŴN TROED AR GYNNYDD

DWL                                 DRYSLYD                            ANNIDDOROL

Afon                                  Blinedig                                Castell

Buddsoddiad                    Afon                                    Cyfleoedd presennol

Delwedd: Print colagraff gan Lee Glanville wedi’i wneud yn yr Argraffiad gan weithdy cymunedol yr afon.