Cynhaliwyd pedwar digwyddiad ymgynghori byr i ddechrau’r broses o gomisiynu gwaith celf cyhoeddus cyfoes yn Hwlffordd ar Ddydd Iau 25 Chwefror 12.30 – 1.30pm a 5.30 – 6.30pm a Dydd Sadwrn 27 Chwefror 11.30am – 12.30pm a 2.00 – 3.00pm.

Dechreuodd bob sesiwn gyda chyflwyniad byr ar beth mae arlunwyr yn ei wneud mewn trefi a dinasoedd eraill ledled y DU. Dilynwyd hyn gan gyfle i gyfrannu adborth a chanfod mwy am y broses a sut gall bobl gyfranogi. Gwelwch y cyflwyniad yma Enghreifftiau o Gelf ar dir y cyhoedd.