Heidi

/Heidi

About Heidi

This author has not yet filled in any details.
So far Heidi has created 81 blog entries.

LLWYFAN

10 Hydref 2016|Beth all celf ei gyflawni, Jacob Whittaker, LLWYFAN, Newyddion, Prosiectau, Rhôd, Ruth Jones & Andy Wheddon, Ruth Sargeant, Ruth Sergeant, Seán Vicary|

Mae LLWYFAN yn cyflwyno Hwlffordd fel platfform ar gyfer rhaglen o gomisiynau newydd a gweithiau celf sydd eisoes yn bodoli gan artistiaid sy'n byw yn Sir Benfro a’r cyffiniau. Mae'r rhaglen yn adlewyrchu amrywiaeth a dyfnder ymarfer celfyddydau cyfoes yn y rhanbarth, ac yn cynnwys ffilm gan yr artistiaid, gosodiad a pherfformiad sydd gyda'i gilydd [...]

Seán Vicary

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, LLWYFAN, Prosiectau, Seán Vicary|

Mae gwaith Seán Vicary yn delio gyda syniadau o dirwedd (mewnol ac allanol) a'n rhyngweithiad cynyddol wleidyddol â'r byd naturiol. Mae ei ddarnau o ddelweddau symudol wedi cael eu darlledu yn y Deyrnas Unedig a’u harddangos ledled y byd. Mae'n gweithio yn sensitif i’r safle, yn casglu gwrthrychau a darnau o falurion ac yn trin [...]

Jacob Whittaker

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, Jacob Whittaker, LLWYFAN|

O DC and the Dudes a Sound of Music: dros dri diwrnod mae Jacob Whittaker yn eich gwahodd i rannu eich atgofion cerddorol, i bori, trafod, chwarae a chyfrannu at gasgliad o recordiau finyl sy'n gysylltiedig â'r ardal gan greu cymysgedd unigryw i Hwlffordd. Mae Jacob yn cyfuno’r hen a’r newydd, yn edrych ar y [...]

Ruth Sargeant

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, LLWYFAN, Ruth Sergeant|

Dros 400 o lestri yn cyfuno porslen a phrint. Mae pob plentyn yn yr ysgol yn cael ei gynrychioli: gydag addewid ar gyfer y dyfodol yn cael ei osod ar ganol y llwyfan. Gweithiodd plant a staff Ysgol Gynradd Fenton gyda’r artist a’r gwneuthurwr Ruth Sargeant i gynhyrchu gosodiad yn cynnwys dros 400 o lestri. [...]

Rhôd

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, Jacob Whittaker, LLWYFAN, penny d jones, Rhôd, Seán Vicary|

Mae Rhôd yn brosiect a redir gan artistiaid sy'n cymryd ei enw o felin ddŵr o’r unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r pwyslais ar greu gweithiau celf sy’n benodol i safle - cerfluniaeth, gosodiad, perfformiad, celf sonig a fideo - ochr yn ochr â symposia, sgyrsiau a chyflwyniadau. Ymysg y prosiectau mae artistiaid Rhôd wedi cymryd [...]

Ruth Jones & Andy Wheddon

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, LLWYFAN, Ruth Jones & Andy Wheddon|

Mae delweddau gweledol, samplau electronig a lleisiau’r cantorion Maggie Nicols ac Emily Laurens yn cyflwyno’r ôl, yn myfyrio rhwng galaru am ymyriad meddygol-dechnolegol wrth esgor ac adennill y profiad dynol. Mannau gwledig yn aml yw'r man cychwyn i Ruth Jones wrth iddi greu mannau lle gall profiadau trothwy neu drothwyol ddigwydd. Mae ei gosodiadau a [...]

Llinell Amser

11 Medi 2016|Y stori hyd yma|

2013 Hydref Cyngor Celfyddydau Cymru’n lansio Creu Cymunedau Cyfoes. Mae partneriaeth Confluence wedi’i ffurfio gyda golwg ar wneud cais ar gyfer prosiect ymchwil a datblygu Cam 1 i archwilio’r potensial i gynnal prosiect celfyddydol ac adfywio yn Hwlffordd. 2014 Mawrth - Gorffennaf Cais Cam 1 wedi’i gymeradwyo. Mae’r consortiwm yn rhedeg rhaglen ymchwil a datblygu Cam [...]

Porthmon Sir Benfro

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Karen Ingham|

Mae’r arlunydd, dylunydd a gwneuthurwyr ffilmiau Karen Ingham ar hyn o bryd yn gweithio ar gomisiwn diweddaraf Confluence sef Porthmon Sir Benfro. Cyfeiria Porthmon Sir Benfro at yr arfer a fu o fugeilio da byw i’r farchnad a’r llwybrau hanesyddol drwy Sir Benfro yr aed â gwartheg a da byw i Hwlffordd, ac yna ymlaen [...]

Mae Hwlffordd angen rhywbeth

31 Awst 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Newid canfyddiadau|

Mae darn Sarah Moore ar BBC Radio Cymru yn rhoi llwyfan i ystod o safbwyntiau ac ymateb i roi arian i Confluence, drwy fenter strategol Cyngor Celfyddydau Cymru sef  Creu Cymunedau Cyfoes. Llun: Argraffiad torlun pren gan Jenny Guard

Arddangosfa’r Map Mawr

31 Awst 2016|Y Map Mawr|

O 25 Chwefror 2016, arddangosodd y Lab y canlyniadau (a gafwyd hyd yno) o’r prosiect Map Mawr a oedd partneriaid Cydlifiad, iDeA Architects wedi bod yn eu rhedeg rhwng mis Awst a Hydref y llynedd. Roedd arddangosfa’r Map Mawr yn crynhoi darganfyddiadau’r saith gweithdy, a wnaeth ymgynghori â rhanddeiliaid lleol gan gynnwys preswylwyr, masnachwyr a [...]