Dros 400 o lestri yn cyfuno porslen a phrint. Mae pob plentyn yn yr ysgol yn cael ei gynrychioli: gydag addewid ar gyfer y dyfodol yn cael ei osod ar ganol y llwyfan.

Gweithiodd plant a staff Ysgol Gynradd Fenton gyda’r artist a’r gwneuthurwr Ruth Sargeant i gynhyrchu gosodiad yn cynnwys dros 400 o lestri. Bydd y llestri yn cael eu cynnau mewn seremoni gloi a’u cyflwyno i’r ysgol i’w rhannu i gefnogi prosiectau yn y dyfodol. Dyma yw pedwerydd gosodiad Ruth i gefnogi elusennau Sir Benfro ers iddi raddio o Ysgol Gelfyddydau Gorllewin Cymru yn 2009.

I’w weld:
Dydd Iau 27 / Dydd Gwen 28 / Dydd Sad 29 Hyd
11am–5pm
2 Yr Hen Bont (drws nesaf i Wilkos)
Hwlffordd SA61 2ET

Seremoni goleuo:
Nos Wener 28 Hyd 6:30pm
2 Yr Hen Bont (drws nesaf i Wilkos)
Hwlffordd SA61 2ET

Am ragor o wybodaeth ar leoliadau ac artistiaid sy’n cymryd rhan, gweler y daflen LLWYFAN ar-lein isod, neu lawrlwythwch fel PDF yma