Comisiwn Cyfalaf

//Comisiwn Cyfalaf

Comisiwn Cyfalaf: Cysyniad sy’n Datblygu

28 Ebrill 2017|Capital Commission, Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave, Studio Weave|

Mae ein sgyrsiau hyd yn hyn gyda phartneriaid ac ymgyngoreion Confluence, gyda grwpiau rhanddeiliaid a gyda'r bobl rydym wedi cwrdd â nhw yn Hwlffordd, am natur y gwaith celf cyhoeddus newydd wedi bod yn llawer ehangach a phellgyrhaeddol nag y gallem fod wedi disgwyl ar y dechrau. Yn ystod ein hymweliadau â Hwlffordd - a [...]

Comisiwn Cyfalaf: Archwilio Naratif

14 Ebrill 2017|Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave|

Yn ystod ein hymweliadau â Hwlffordd rydym wedi cwrdd ag amrywiaeth eang o breswylwyr, ac wedi mwynhau cael safbwyntiau lleol ar ddatblygiad hanesyddol, a naws am le yn y dref. Tra bod comisiwn Janetka Platun yn canolbwyntio ar 'Chwilio am y Canol’, rydym ni wedi canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o berthynas y dref â’i hafon, [...]

Comisiwn Cyfalaf: Cyflwyniad gan Studio Weave

31 Mawrth 2017|Comisiwn Cyfalaf, Newyddion, Studio Weave|

Mae Studio Weave yn bractis pensaernïol Siartredig gan RIBA yn Llundain. Ynghyd â’n parneriaid Architecture 00 [zero zero], rydym yn mwynhau cydweithredu mewn amgylchedd a rennir lle mae cynllunwyr, penseiri, rhaglenwyr ac economegwyr strategol, trefol a chymdeithasol yn ymarfer gwaith cynllunio y tu hwnt i’w ffiniau traddodiadol. Ein nod yw saernïo cyfuniad o lawenydd, hiwmor [...]