Y Map Mawr

//Y Map Mawr

Diwrnodau Agored Big Model

12 Medi 2016|Newid canfyddiadau, Newyddion, Prosiectau, Y Map Mawr, Y stori hyd yma|

Ymgysylltodd dros gant o bobl â’r Big Model yn ystod yr Ŵyl yn Hwlffordd. Mewn cyfres o ymgynghoriadau anffurfiol gofynnom i bobl chwilfrydig a oedd yn mynd heibio i nodi eu hoff fannau o’r dref ar y model ac i archwilio nodweddion rhyngweithiol y model. Dywedont wrthym yr hyn roeddynt yn eu hoffi (a beth [...]

Civitas

11 Medi 2016|Newyddion, Y Map Mawr|

Delwedd: Manylion o Fap Mawr ‘Civitas’: Diwylliant caffi yn Sgwâr Swan a beth am goeden sbesimen fawr? Mae Pound-stretcher yn adeilad allweddol ar bwynt ffocal Stryd y Bont a’r sgwâr. Cynhaliwyd dwy sesiwn ddiddorol arall ar y Map Mawr yr wythnos ddiwethaf fel rhan o’n rhaglen Hydref o weithdai. Roedd y cyntaf o’r rhain, ‘Civitas’ [...]

Syniadau mawr: yn ôl i’r Dyfodol

11 Medi 2016|Newyddion, Transition Hwlffordd, Y Map Mawr|

Roedd sesiwn galw heibio dydd Sadwrn gyda Trawsffurfio Hwlffordd ar agor i bawb ac roedd ganddo thema amgylcheddol a chynaliadwy. Mynychodd nifer y sesiwn hwn a daeth nifer o syniadau i’r amlwg mewn dadl adeiladol a bywiog o amgylch y bwrdd. Bu i ni ysgrifennu / darlunio a phlotio’r rhain ar y Map. Roedd pynciau [...]

Y Map MAWR – adolygiad agored

11 Medi 2016|Y Map Mawr|

Delwedd: Aelodau o gymuned fasnachol a chymuned fusnes Hwlffordd yn gweithio ar y map mawr yn ystod gweithdy Masnachwyr y Map Mawr yn ddiweddar. Yn ystod mis Medi a Hydref 2015, cynhaliodd y Lab gyfres o weithdai agored a gweithdai wedi’u targedu i edrych ar ganol tref Hwlffordd/glan yr afon, a chyfrannu tuag at weledigaeth [...]

Y Map Mawr

31 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y Map Mawr|

Wedi’u harwain gan bartneriaid Cydlifiad, iDeA Architects, cynhaliwyd y gweithdai Map Mawr dros gyfnod o wyth wythnos rhwng 16 Awst a 7 Hydref 2015. Roedd y gyfres o weithdai yn adeiladu ar beilot cynharach y Map Mawr, a gafodd ei gynnal yn lansiad y Lab yn ystod y Sulgwyn. Rhoddodd y Map Mawr y cyfle [...]

Arddangosfa’r Map Mawr

31 Awst 2016|Y Map Mawr|

O 25 Chwefror 2016, arddangosodd y Lab y canlyniadau (a gafwyd hyd yno) o’r prosiect Map Mawr a oedd partneriaid Cydlifiad, iDeA Architects wedi bod yn eu rhedeg rhwng mis Awst a Hydref y llynedd. Roedd arddangosfa’r Map Mawr yn crynhoi darganfyddiadau’r saith gweithdy, a wnaeth ymgynghori â rhanddeiliaid lleol gan gynnwys preswylwyr, masnachwyr a [...]

Gweithdy’r Map Mawr

31 Awst 2016|Y Map Mawr|

The Big Map workshop was held on Thursday 28 May 10.30–1pm and 2–4.30pm. People were invited to drop in to The Lab to have their say and put their ideas on paper. The Big Map is an opportunity for people who live, work and play in Haverfordwest to share ideas for the future of the town with architects, [...]

Ymateb Cydlifiad i ‘Hwlffordd – Gweledigaeth i’r Dyfodol’

1 Awst 2016|Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y Map Mawr, Y stori hyd yma|

Cyhoeddodd Cyngor Sir Penfro yn ddiweddar eu gweledigaeth am ddyfodol Hwlffordd. Mae ein hymateb, a ellir ei lawrlwytho yma, yn croesawu cydnabyddiaeth y Cyngor o’r rôl bwysig y gall y celfyddydau ei chwarae mewn adfywiad. Ond aiff ymhellach wrth holi cwestiynau am y ffordd y gwireddir y cynllun hwn: Croesawn y cynigion uwchgynllun fel cam arwyddocaol [...]