Bla

/Alun Gruffydd

About Alun Gruffydd

This author has not yet filled in any details.
So far Alun Gruffydd has created 79 blog entries.

Diwrnodau Agored Big Model

12 Medi 2016|Newid canfyddiadau, Newyddion, Prosiectau, Y Map Mawr, Y stori hyd yma|

Ymgysylltodd dros gant o bobl â’r Big Model yn ystod yr Ŵyl yn Hwlffordd. Mewn cyfres o ymgynghoriadau anffurfiol gofynnom i bobl chwilfrydig a oedd yn mynd heibio i nodi eu hoff fannau o’r dref ar y model ac i archwilio nodweddion rhyngweithiol y model. Dywedont wrthym yr hyn roeddynt yn eu hoffi (a beth [...]

Ysgol Gynradd Fenton

12 Medi 2016|Newyddion|

Ar ddydd Gwener 24 Mehefin 2016, ymwelodd 15 o blant o Ysgol Gynradd Fenton â’r Lab i gymryd rhan yn y gweithdy Model Mawr cyntaf.   Yn ystod y gweithdy dewisodd y plant enwau lleoedd a swyddi hanesyddol o Hwlffordd, allan o het, a gweithio mewn grwpiau i greu cymeriadau ac i ysgrifennu straeon tylwyth [...]

Lab Syniadau

12 Medi 2016|Clive Anderson, Fran Evans, Heidi Baker, Lab Syniadau, Newyddion, Siediau celf, Theatr Byd Bychan, Wythnos yr Wyl Hwlffordd|

Ers lansio fis Chwefror 2016, mae Ideas Lab wedi bod yn gweithio gyda phrosiectau ar raddfa fach i brofi syniadau ar gyfer y celfyddydau ac adfywiad yn Hwlffordd. Gyda chychwyn da gyda Make 4 – cyfres o weithdai celf addas i deuluoedd ar ddydd Sadwrn ym mis Mawrth, dan arweiniad yr arlunydd Louise Bird – [...]

Ynys fechan

12 Medi 2016|Newyddion|

Daethom ar draws ynys fechan nepell o’r dref, ffrwythlon dros ben. Hoffwn ei chodi a’i gosod yng nghamlas goncrid canolfan siopa Glan-yr-afon ...

Y rhan uchaf: Gwlad llus America

12 Medi 2016|Newyddion|

Y rhan uchaf: dyma fyd cudd o’r afon, yn aros i gael ei hailddarganfod. Mae’r llwybrau’n mynd ymlaen ac ymlaen a dilynom i gaeau a dolau ... gwyrdd a ffres.

Gwrthbwynt

12 Medi 2016|Newyddion|

Yn cerdded i fyny’r afon o’r Hen Bont yn Hwlffordd, daethom ar draws y gwrthbwynt elfennol gwych hwn o’r rhedyn yn tyfu y tu mewn yn swyddfa ddosbarthu’r hen swyddfa bost.

Confluence: y broses ymchwil

12 Medi 2016|Newyddion|

Proses ymchwil ac egwyddorion arweiniol Confluence ar gyfer ail-ddychmygu Hwlffordd drwy’r gyfres o deithiau ‘Sgyrsiau ar yr afon’ a’r digwyddiadau sydd i ddod fydd: Gwerthfawrogi beth sydd yno Diffinio’r hyn sydd ar goll Meithrin y posibiliadau These are guiding themes we’ll consider and discuss as we walk along, and lay foundations for new ideas on [...]

Deng munud o’r dref

12 Medi 2016|Newyddion|

Dim ond taith ddeng munud ar droed o ganol y dref, mae’r olygfa hyfryd hon yn agor allan dros y gwelyau o frwyn ar ymyl Cleddau Wen. Roedd angen neges allweddol o’r daith gyntaf yn y gyfres ‘sgyrsiau ar yr afon’ i hyrwyddo ac ailgysylltu’r llwybrau cerdded a oedd yn cysylltu’r dref at gefn gwlad [...]

Serena Korda: Deiamwnt Du

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda|

Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘rêf’ tanddaearol gwrthgyfalafol y 90au cynnar, roedd y Deiamwnt Du yn ymgorffori pwer sonig yr afon i greu trac rêf gyda cherddorion [...]

Lansio CD Diemwnt Du

11 Medi 2016|Serena Korda|

Dros haf 2015, bu i’r artist Serena Korda ddwyn cymuned o gerddorion ynghyd o Hwlffordd a thu hwnt i greu gwaith celf sonig wedi’i ysbrydoli gan yr afon Cleddau. Mae recordiadau maes Serena o drombonau, mandolinau, banjos, llifiau, drymiau (a llawer mwy!) yn cael eu chwarae mewn lleoliadau ar hyd yr afon wedi cael eu [...]