Daethom ar draws ynys fechan nepell o’r dref, ffrwythlon dros ben. Hoffwn ei chodi a’i gosod yng nghamlas goncrid canolfan siopa Glan-yr-afon …

img_2661