p1170284
Dim ond taith ddeng munud ar droed o ganol y dref, mae’r olygfa hyfryd hon yn agor allan dros y gwelyau o frwyn ar ymyl Cleddau Wen. Roedd angen neges allweddol o’r daith gyntaf yn y gyfres ‘sgyrsiau ar yr afon’ i hyrwyddo ac ailgysylltu’r llwybrau cerdded a oedd yn cysylltu’r dref at gefn gwlad a thu hwnt.