Proses ymchwil ac egwyddorion arweiniol Confluence ar gyfer ail-ddychmygu Hwlffordd drwy’r gyfres o deithiau ‘Sgyrsiau ar yr afon’ a’r digwyddiadau sydd i ddod fydd:

  • Gwerthfawrogi beth sydd yno
  • Diffinio’r hyn sydd ar goll
  • Meithrin y posibiliadau

These are guiding themes we’ll consider and discuss as we walk along, and lay foundations for new ideas on regenerating our town.

Dyma’r themâu arweiniol y byddwn yn eu hystyried ac yn eu trafod wrth gerdded ar hyd yr afon, a gosod sylfeini ar gyfer syniadau newydd i adfywio ein tref. Ymunwch â ni ar ein taith nesaf ‘Ar y trothwy’ nos Lun, pan fyddwn yn gwerthfawrogi golygfeydd a synau’r dref yn y nos. Dewch i gwrdd â ni yn Uned 2, Canolfan Siopa Glan-yr-afon (gyferbyn â Wilkinsons) 7.30 tan 9.30pm.

book-colour2

Gwneud lle yn Dalston 2009 muf pensaernïaeth/celf