Karen Ingham

//Karen Ingham

Porthmon Sir Benfro

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Karen Ingham|

Mae’r arlunydd, dylunydd a gwneuthurwyr ffilmiau Karen Ingham ar hyn o bryd yn gweithio ar gomisiwn diweddaraf Confluence sef Porthmon Sir Benfro. Cyfeiria Porthmon Sir Benfro at yr arfer a fu o fugeilio da byw i’r farchnad a’r llwybrau hanesyddol drwy Sir Benfro yr aed â gwartheg a da byw i Hwlffordd, ac yna ymlaen [...]

Sgwrs Artist: ‘Porthmon Sir Benfro’ Karen Ingham

4 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Karen Ingham, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Ar Ebrill 20 2016 cyflwynodd Karen Ingham y cyntaf yn ein cyfres o Sgyrsiau gan Artistiaid ar ei gwaith ar gyfer ein comisiwn diweddaraf: Porthmon Sir Benfro . Roedd y sgwrs hon yn gyfle i bobl ddod i weld sut mae’r prosiect yn datblygu, ynghyd ag ennill mewnwelediad i broses Karen a’r syniadau a’r cysyniadau [...]