Ar Ebrill 20 2016 cyflwynodd Karen Ingham y cyntaf yn ein cyfres o Sgyrsiau gan Artistiaid ar ei gwaith ar gyfer ein comisiwn diweddaraf: Porthmon Sir Benfro . Roedd y sgwrs hon yn gyfle i bobl ddod i weld sut mae’r prosiect yn datblygu, ynghyd ag ennill mewnwelediad i broses Karen a’r syniadau a’r cysyniadau am dirwedd Hwlffordd y mae hi’n edrych arno drwy’r ffilm.

Mae lle, perthyn, cymuned, hiraeth wedi’u gwreiddio yn enaid y bod dynol.

– Karen Ingham

Gan dynnu ar y syniad o palimpsest eglurodd Karen sut mae’r ffilm yn adlewyrchiad gysyniadol o dirwedd, yn hytrach na dogfennaeth lythrennol o ffyrdd a hanesion yr ardal. Eglurodd ansefydlogrwydd mapiau fel ‘trosiad am newid, esblygiad, cyflwyniad’, yn y ffordd maent yn newid yn gyson i adlewyrchu defnyddiau tir newydd, gan dynnu sylw at sut gallent effeithio’r ffordd a feddyliwn am drefi fel Hwlffordd.

Gan greu llun o sut mae ffigwr hanesyddol y porthmon yn parhau’n berthnasol yn y newid o borthmyn gwartheg i haid o dwristiaid heddiw, amlinellodd Karen y themâu a’r syniadau sydd wedi ymddangos ym Pembrokeshire Drover: Memory, inscription and place; History; States of mind; and Time and motion in the 21st century.

Dilynwyd sgwrs Karen gan sesiwn holi ac ateb, gyda chynulleidfa o arlunwyr a rhai nad ydynt yn arlunwyr. Roedd hanesion am orffennol Hwlffordd, ynghyd â gobeithio am y dyfodol:

Hyd yn oed fel un nad yw’n arlunydd, dois ar draws y ‘palimpsest’ yn gyntaf yn ysgrifau Hoskins (Making of English Landscapes – gwerth cael golwg)

Disgrifiwyd Hwlffordd fel ‘Dinas Osgoi’.

Cyflwyniad pleserus a llawn gwybodaeth. Yn edrych ymlaen at ddigwyddiadau’r Haf hwn.

Roedd y cychod pleser ar Afon Cleddau y tu allan i’r Lab yn atgof annwyl o blentyndod.

Ar hyn o bryd, mae Karen yn ffilmio a golygu. Mae’n gobeithio dangos y cynnyrch gorffenedig fel rhan o Ŵyl Hwlffordd fis Mehefin. Yna bydd arddangosfa yn Oriel y Parc a llyfr cydymaith arlunydd a fydd ar gael yn Y Lab.

Gallwch ddilyn cynnydd Karen ar ei blog.