Sharron Harris

//Sharron Harris

Davis & Jones

11 Medi 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Beth all celf ei gyflawni, Davis & Jones, Newid canfyddiadau, Sharron Harris|

Dros ychydig ddyddiau ym mis Mehefin, aeth yr artistiaid Davis & Jones at nifer o bobl o amgylch Hwlffordd, gyda chaffi cludadwy a phennau marcio, a’u gwahodd i siarad am eu meddyliau a’u hatgofion o’r dref. Bu i’r hen a’r ifanc, rhai oedd ar eu gwyliau, pobl ar eu pen eu hunain, pobl mewn grwpiau, [...]

Ffilm Diemwnt Du Serena Korda

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda, Sharron Harris|

Gwyliwch ffilm Sharron Harris am Ddiemwnt Du Serena Korda.

Teledu Diemwnt Du

11 Medi 2016|Serena Korda, Sharron Harris|

Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘ref’ tanddaearol gwrth gyfalafol y 90au cynnar, roedd y Diemwnt Du yn ymgorffori pŵer sonig yr afon i greu trac rêf gyda [...]

Sharron Harris: Cyflwyniad i’r Lab

31 Awst 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Sharron Harris|

Gwyliwch gyflwyniad i’r Lab – ffilm fer am y prosiect gan y gwneuthurwr ffilmiau Sharron Harris.