Lleoedd Hanfodol

//Lleoedd Hanfodol

A place to be…

30 Awst 2016|Lleoedd Hanfodol|

LLEOEDD HANFODOL II Seminar a gynhaliwyd ddydd Mercher 23 Mawrth 2016 10am–4pm. Mae gan bob un ohonom ein hoff leoedd. Y nhw sydd wrth wraidd ein bywydau. Y lleoedd lle’r ydym yn cwrdd, treulio amser yn ymweld â hwy a’r lleoedd rydym yn byw ynddynt. Mae lleoedd yn datblygu’n gyson, ac maent yn adlewyrchu ein [...]

Lleoedd Hanfodol II: Lle i fod

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Gordon Gibson, Lleoedd Hanfodol, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Roedd yr ail seminar Lleoedd Hanfodol fis Mawrth 2016 yn gyfle gwych i drigolion Hwlffordd a’r ardal oddi amgylch i edrych ar bosibiliadau creadigol ar gyfer adfywio Hwlffordd, a dechrau holi cwestiynau am sut y gall cymunedau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol wella Hwlffordd i’r bobl sy’n byw yn ac yn ymweld â’r dref. Rhannodd y [...]