Croeso i’r Lab – rhaglen celf ac adfywio tair blynedd yn Hwlffordd, sy’n cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Penfro.

Ein gweledigaeth ni yw ymhen deng mlynedd bydd porthladd hynafol Hwlffordd wedi cael ei ail-ddychmygu fel tref marchnad fywiog ac unigryw wedi ei hail-gysylltu â’i hafon, mewn llif llawn ac yn cael ei hannog gan greadigrwydd ei phobl.

Ein nod yw gweld Hwlffordd yn fodel ar gyfer adfywio trefi bach Cymru o dan arweiniad y celfyddydau.

> Digwyddiadau

> Y stori hyd yn hyn

> Gweld ein llinell amser

> Darllen am ein partneriaid prosiect

> Cysylltu

Latest news…

Dechrau’r diwedd

Mae gan Janus, y Duw Rhufeinig ddau wyneb; un sy’n edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu ac un arall sy’n edrych tua’r dyfodol. Mae mis Ionawr yn amser priodol i edrych yn ôl [...]

Gwaith celf cyhoeddus newydd yn Hwlffordd

Cyflwynwyd cais cynllunio ddiwedd 2017 yn dilyn cais cynharach yn y flwyddyn a datblygiadau mwy technegol o’r strwythurau. Mae lleoli’r gwaith yn y cylch cyhoeddus a chynnig gwaith celf sy’n ymddangos o’r afon wedi bod [...]

Comisiwn Cyfalaf: Cysyniad sy’n Datblygu

Mae ein sgyrsiau hyd yn hyn gyda phartneriaid ac ymgyngoreion Confluence, gyda grwpiau rhanddeiliaid a gyda'r bobl rydym wedi cwrdd â nhw yn Hwlffordd, am natur y gwaith celf cyhoeddus newydd wedi bod yn llawer [...]