Croeso i’r Lab – rhaglen celf ac adfywio tair blynedd yn Hwlffordd, sy’n cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Penfro.

Ein gweledigaeth ni yw ymhen deng mlynedd bydd porthladd hynafol Hwlffordd wedi cael ei ail-ddychmygu fel tref marchnad fywiog ac unigryw wedi ei hail-gysylltu â’i hafon, mewn llif llawn ac yn cael ei hannog gan greadigrwydd ei phobl.

Ein nod yw gweld Hwlffordd yn fodel ar gyfer adfywio trefi bach Cymru o dan arweiniad y celfyddydau.

> Digwyddiadau

> Y stori hyd yn hyn

> Gweld ein llinell amser

> Darllen am ein partneriaid prosiect

> Cysylltu

Latest news…

Comisiwn Cyfalaf: Cysyniad sy’n Datblygu

Mae ein sgyrsiau hyd yn hyn gyda phartneriaid ac ymgyngoreion Confluence, gyda grwpiau rhanddeiliaid a gyda'r bobl rydym wedi cwrdd â nhw yn Hwlffordd, am natur y gwaith celf cyhoeddus newydd wedi bod yn llawer [...]

Comisiwn Cyfalaf: Archwilio Naratif

Yn ystod ein hymweliadau â Hwlffordd rydym wedi cwrdd ag amrywiaeth eang o breswylwyr, ac wedi mwynhau cael safbwyntiau lleol ar ddatblygiad hanesyddol, a naws am le yn y dref. Tra bod comisiwn Janetka Platun [...]

Comisiwn Cyfalaf: Cyflwyniad gan Studio Weave

Mae Studio Weave yn bractis pensaernïol Siartredig gan RIBA yn Llundain. Ynghyd â’n parneriaid Architecture 00 [zero zero], rydym yn mwynhau cydweithredu mewn amgylchedd a rennir lle mae cynllunwyr, penseiri, rhaglenwyr ac economegwyr strategol, trefol [...]