Hafan

Hafan

Croeso i’r Lab – rhaglen celf ac adfywio tair blynedd yn Hwlffordd, sy’n cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Penfro.

Ein gweledigaeth ni yw ymhen deng mlynedd bydd porthladd hynafol Hwlffordd wedi cael ei ail-ddychmygu fel tref marchnad fywiog ac unigryw wedi ei hail-gysylltu â’i hafon, mewn llif llawn ac yn cael ei hannog gan greadigrwydd ei phobl.

Ein nod yw gweld Hwlffordd yn fodel ar gyfer adfywio trefi bach Cymru o dan arweiniad y celfyddydau.

> Digwyddiadau

> Y stori hyd yn hyn

> Gweld ein llinell amser

> Darllen am ein partneriaid prosiect

> Cysylltu

Latest news…

Comisiwn Capital Blog Swydd 1: Cyflwyniad gan Studio Weave

Mae Studio Weave yn bractis pensaernïol Siartredig gan RIBA yn Llundain. Ynghyd â’n parneriaid Architecture 00 [zero zero], rydym yn mwynhau cydweithredu mewn amgylchedd a rennir lle mae cynllunwyr, penseiri, rhaglenwyr ac economegwyr strategol, trefol [...]

‘Chwilio am y Canol’

Y Prosiect Ar ddechrau fy nghomisiwn roeddwn yn crwydro o gwmpas y dref bob dydd.  Roeddwn yn mynd i ble bynnag oedd yn ysgogi fy niddordeb.  Bues mewn eglwysi gwag, yn gwylio pobl yn croesi’r [...]

Film$4Change

Mae Trawsnewid Hwlffordd mewn partneriaeth â Confluence yn cyflwyno cyfres o ffilmiau dogfennol eco/celf  gyda thrafodaethau anffurfiol i ddilyn yn canolbwyntio ar rai o’r materion am ein hamser a’n lleoliad: The Economics of Happiness    2011 (E) [...]