John Kippin

//John Kippin

Gwneud Cysylltiadau gyda John Kippin

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, John Kippin, Man Agored, Newid canfyddiadau|

Ar Dachwedd 18 a 19 2015, ymunodd y ffotograffydd ac academydd John Kippin â ni yn Y Lab i roi sgwrs gyhoeddus am ei waith ei hun a chyfranogi i’n digwyddiad Lle Agored. Trafodai sut allai’r celfyddydau gynorthwyo i adfywio Hwlffordd. Ar noson y 18fed trafododd John, sy’n ymwelydd cyson â Sir Benfro, enghreifftiau o’i [...]

Hiraeth am y Dyfodol

26 Awst 2016|John Kippin|

  Hiraeth am y Dyfodol Sgwrs fin nos gan yr arlunydd a’r ffotograffydd John Kippin, 18 Tachwedd 2015 7pm yn Labordy Hwlffordd. Cyfle rhagorol i glywed am waith John fel arlunydd a ffotograffydd yn defnyddio enghreifftiau wedi’u cymryd o’r 30 mlynedd diwethaf i drafod ystod o faterion a dulliau o wneud y gwaith ac atgyfnerthu ei [...]

Gwneud Cysylltiadau – Digwyddiad Gofod Agored

26 Awst 2016|Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, John Kippin, Man Agored|

  Sut gall Celf chwarae rhan mewn ailgynhyrchu ein Tref Sirol? Dydd Iau 19 Tachwedd 10am–4pm yn Y Lab. Gwahoddwn ni chi i ddod, rhannu eich syniadau a siapio’r ddadl. Gyda chymorth hwyluswyr annibynnol, mae Gwneud y Cysylltiadau yn anelu at roi llwyfan i edrych ar sut y gall celf wneud gwahaniaeth yn Hwlffordd a [...]