Hiraeth am y Dyfodol

Sgwrs fin nos gan yr arlunydd a’r ffotograffydd John Kippin, 18 Tachwedd 2015 7pm yn Labordy Hwlffordd.

Cyfle rhagorol i glywed am waith John fel arlunydd a ffotograffydd yn defnyddio enghreifftiau wedi’u cymryd o’r 30 mlynedd diwethaf i drafod ystod o faterion a dulliau o wneud y gwaith ac atgyfnerthu ei arfer unigol yn y cyd-destun ehangach.

Gweithia John, sy’n ymwelydd cyson â Sir Benfro, yn bennaf yng nghyd-destun ehangach o dirwedd. Gan ddefnyddio ffotograffiaeth a delweddau symudol, mae llawer o’i waith yn integreiddio testunau gyda darluniau mewn moddau sy’n herio patrwm y realydd traddodiadol sy’n sail i ystod o arferion dogfennol a realydd. Mae ei waith yn talu teyrngarwch at draddodiadau o dirweddau darluniadol tra’n adlewyrchu ar faterion yn ymwneud â diwylliant cyfoes, gwleidyddiaeth a chynrychiolaeth.

Yn ogystal bydd John yn gwneud cyflwyniad byr am Werth ymarfer celf a’i gwerth wrth adfywio lleoedd a chymunedau yn nigwyddiad Making the connections ar 19 Tachwedd. Yn ogystal â’r arddangosfeydd oriel (y ddiweddaraf mewn arddangosfa fawr yn Oriel Gelf Laing yn Newcastle upon Tyne) mae wedi cynhyrchu nifer o weithiau celf gyhoeddus mewn ystod o gyfryngau a chyhoeddiadau. Llyfrau diweddar yn cynnwys Futureland Now (golygydd. Liz Wells); Local gyda Dr Henry Kippin a He gyda’r Athro David Chandler. Mae wedi gweithio ar nifer o gomisiynau cyhoeddus yn cynnwys Cold War Pastoral o Greenham Common, Berkshire ac mae wedi arddangos mewn amryw o leoliadau yn cynnwys Amgueddfa Rhyfel yr Imperial a’r Photographer’s Gallery yn Llundain; Compton Verney yn Swydd Warwick a’r Ganolfan Baltig ar gyfer Celf Gyfoes yn Gateshead.

Yn fwyaf diweddar bu iddo gwblhau nifer o fyrddau poster cyhoeddus yn yr Almaen, Groeg a Gogledd Lloegr. Mae ei waith wedi cael ei ddangos yn eang yn y Deyrnas Unedig a thramor ac mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat. Bu’n gadeirydd Cymdeithas Ffotograffiaeth mewn Addysg Uwch o 2008 tan 2011 ac aelod o’r cymundod B Butler’s Wharf artists yn Llundain. Mae wedi cyfrannu at nifer o gynadleddau academaidd yn y Deyrnas Unedig a thramor, mwyaf diweddar ym Mhrifysgolion Newcastle a San Steffan. Ar hyn o bryd ef yw Cadeirydd Locws ac Athro Emeritws mewn ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Sunderland.