penny d jones

//penny d jones

Rhôd

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, Jacob Whittaker, LLWYFAN, penny d jones, Rhôd, Seán Vicary|

Mae Rhôd yn brosiect a redir gan artistiaid sy'n cymryd ei enw o felin ddŵr o’r unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r pwyslais ar greu gweithiau celf sy’n benodol i safle - cerfluniaeth, gosodiad, perfformiad, celf sonig a fideo - ochr yn ochr â symposia, sgyrsiau a chyflwyniadau. Ymysg y prosiectau mae artistiaid Rhôd wedi cymryd [...]

Siediau Celf

1 Awst 2016|Gina Hughes, Lab Syniadau, Pauline Le Britton, penny d jones|

Sied Harlecwin: Pauline Le Britton Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfer nifer o banelau harlecwin wedi’u paentio yn y Stiwdios Pop up Arlunwyr yn Hwlffordd. Mae’r patrwm harlecwin yn symboleiddio’r syniad o’r Ffŵl a phopeth sy’n guddiedig a’r straeon y mae ef/hi yn eu cario. Rwyf hefyd wedi bod yn edrych ar [...]