Sut gall Celf chwarae rhan mewn ailgynhyrchu ein Tref Sirol? Dydd Iau 19 Tachwedd 10am–4pm yn Y Lab.

Gwahoddwn ni chi i ddod, rhannu eich syniadau a siapio’r ddadl. Gyda chymorth hwyluswyr annibynnol, mae Gwneud y Cysylltiadau yn anelu at roi llwyfan i edrych ar sut y gall celf wneud gwahaniaeth yn Hwlffordd a hysbysu’r rôl y gall y bartneriaeth Gydlifiad ac eraill ei chwarae dros y blynyddoedd nesaf. I weithwyr proffesiynol cymunedol ac adfywio, arlunwyr, y gymuned fusnes a phawb sydd â diddordeb edrych ar sut gall y celfyddydau gyfrannu at adfywio ein Tref Sirol.
Darperir cinio a lluniaeth drwy gydol y dydd.