How can Art play a part in regenerating our County Town? An Open Space event held on Thursday 19 November 2015, 10am–4pm at The Lab.

With the help of independent facilitators, Making the Connections aimed to provide a platform to explore how art can make a difference in Haverfordwest and inform the role that the Confluence partnership and others can play over the next couple years.

The event was for community and regeneration professionals, artists, the business community and everyone interested in exploring how the arts can contribute to regeneration in our County Town.

Download a copy of the report of the day here Making the connections report(1)


Sut gall Celf chwarae rhan mewn ailgynhyrchu ein Tref Sirol? Dydd Iau 19 Tachwedd 10am–4pm yn Y Lab.

Gwahoddwn chi i ddod, rhannu eich syniadau a siapio’r ddadl. Gyda chymorth hwyluswyr annibynnol, mae Gwneud y Cysylltiadau yn anelu at roi llwyfan i edrych ar sut y gall celf wneud gwahaniaeth yn Hwlffordd a hysbysu’r rôl y gall y bartneriaeth Gydlifiad ac eraill ei chwarae dros y blynyddoedd nesaf. I weithwyr proffesiynol cymunedol ac adfywio, arlunwyr, y gymuned fusnes a phawb sydd â diddordeb edrych ar sut gall y celfyddydau gyfrannu at adfywio ein Tref Sirol.
Darperir cinio a lluniaeth drwy gydol y dydd.