Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘ref’ tanddaearol gwrth gyfalafol y 90au cynnar, roedd y Diemwnt Du yn ymgorffori pŵer sonig yr afon i greu trac rêf gyda cherddorion lleol yn rhyngweithio gyda’r afon ac wedi’i gymysgu gan y cyfansoddwr electronig Andy Wheddon. Roedd y diweddglo mawreddog yn ddigwyddiad cyhoeddus ysblennydd ddydd Sul 30 Awst 2015 pan deithiodd system sain swnllyd ar gwch i fyny’r afon i ganol y dref.

Dyma film fer sy’n dangos recordiadau lleoliad y cerddorion. Fe’i dangoswyd am y tro cyntaf ar ddiwrnod y digwyddiad ar ‘Daith Fws y Diemwnt Du’. Dilynodd Bws y Diemwnt Du lwybr y Cwch Rêf a stopio mewn nifer o leoliadau ar hyd yr afon ar gyfer amrywiaeth o berfformiadau byw.