Ymgysylltodd dros gant o bobl â’r Big Model yn ystod yr Ŵyl yn Hwlffordd. Mewn cyfres o ymgynghoriadau anffurfiol gofynnom i bobl chwilfrydig a oedd yn mynd heibio i nodi eu hoff fannau o’r dref ar y model ac i archwilio nodweddion rhyngweithiol y model.

Dywedont wrthym yr hyn roeddynt yn eu hoffi (a beth nad oeddent yn ei hoffi) am Hwlffordd a beth fyddent yn ei newid pe byddai modd gwneud hynny. Rhoddodd oedolion a phlant gynnig ar eu sgiliau modelu i ail-lunio glan afon y dref gydag adeiladau newydd a mannau gwyrdd.

Roedd llawer o syniadau dychmygus. Gwyliwch allan am adroddiad manylach fel rhan o’r gyfres barhaus hon ar y daith tuag at ‘Gynllun y Bobl’.

 

This slideshow requires JavaScript.