Ar ddydd Gwener 24 Mehefin 2016, ymwelodd 15 o blant o Ysgol Gynradd Fenton â’r Lab i gymryd rhan yn y gweithdy Model Mawr cyntaf.

 

Yn ystod y gweithdy dewisodd y plant enwau lleoedd a swyddi hanesyddol o Hwlffordd, allan o het, a gweithio mewn grwpiau i greu cymeriadau ac i ysgrifennu straeon tylwyth teg wedi’u gosod yn y dref:

Gallwch wrando ar y straeon isod: