Y rhan uchaf: dyma fyd cudd o’r afon, yn aros i gael ei hailddarganfod. Mae’r llwybrau’n mynd ymlaen ac ymlaen a dilynom i gaeau a dolau … gwyrdd a ffres.

img_2645