Mae Trawsnewid Hwlffordd mewn partneriaeth â Confluence yn cyflwyno cyfres o ffilmiau dogfennol eco/celf  gyda thrafodaethau anffurfiol i ddilyn yn canolbwyntio ar rai o’r materion am ein hamser a’n lleoliad:

The Economics of Happiness    2011 (E)

Garbage Warrior    2007  (15)

Four Horsemen    2012  (E)

Chasing Ice    2012  (E)

Samsara   2012  (U)

Exit Through the Gift Shop   2010  (15)

GWYBODAETH GYFFREDINOL

MYNEDIAD: E-bostiwch kevin@idea-housekit.co.uk os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â mynediad neu anghenion mynediad penodol.

CYFYNGIADAU OEDRAN: Dangosir ardystiadau. Mae ‘E’ yn nodi nad yw’r ffilm wedi cael dosbarth ym Mhrydain. Gall rhieni ddefnyddio eu doethineb eu hunain ond, ar gyfer yr holl ffilmiau, mae’n rhaid i’r rhai hynny dan 18 oed ddod gydag oedolyn.

COST: Mynediad am ddim. I wrthbwyso’r costau, croesawir eich arian mân yn y lleoliadau.

ARCHEBU: I roi syniad o’r rhifau i ni, e-bostiwch kevin@idea-housekit.co.uk yn nodi’r ffilm/ffilmiau yr hoffech eu gweld. Fodd bynnag, dalier sylw fod lleoedd yn brin a chânt eu cynnig ar y noson ar sail cyntaf i’r felin.

RHAGOR O WYBODAETH: Am ragor o fanylion am unrhyw ffilm, e-bostiwch kevin@idea-housekit.co.uk.