Yn rhedeg ochr yn ochr â’r digwyddiad Lab Agored a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 19 Medi 2015, 10am i 5pm, bu i Trawsffurfio Hwlffordd roi cyfle ar gaffi dros dro mentro’ch siawns, yn darparu prydau poeth llysieuol blasus gan ddefnyddio’r ffrwythau a’r llysiau roedd pobl wedi dod i mewn o’r gerddi.

Gwahoddwyd gwesteion i ddod ag unrhyw ffrwythau neu lysiau ffres roedden nhw’n gallu ei sbario cyn gynted â phosibl ar y diwrnod, a dod yn ôl i flasu’r canlyniadau rhwng 12 hanner dydd a 4pm. Roedd y caffi hefyd yn gweinio te, coffi a chacennau cartref dymunol.

Bwriad y diwrnod oedd mwynhau’r cynnyrch hyfryd sydd ar gael yn lleol, ac i amlygu gwaith Trawsffurfio Hwlffordd fel grŵp cymunedol sy’n gweithio tuag at fyw’n gynaliadwy, gydag effaith isel.

Roedd hefyd yn gyfle arbennig i unrhyw un oedd â diddordeb yn Trawsffurfio Hwlffordd i ddod heibio i ddysgu mwy am yr holl ddigwyddiadau cyffrous sy’n digwydd yn y Lab a gerllaw.

Cafodd ‘Pot Luck’ ei redeg yn llwyr gan wirfoddolwyr a gofynnwyd i bobl gyfrannu swm roedden nhw’n feddwl oedd yn rhesymol am eu bwyd a’u diod. Roedden ni’n siŵr y byddai’n cwsmeriaid yn ddigon hael i dalu am y costau rhedeg – a byddai unrhyw elw yn mynd yn ôl i brosiectau cymunedol Trawsffurfio Hwlffordd.

Delwedd: spacetocreate – manylion o Weithdy Diwrnod Addysg Gŵyl Fwyd Arberth