Bu i bobl rhwng 7 a 77 mlwydd oed, gan gynnwys un nad oedd wedi darlunio am dros 50 mlynedd, gyfarfod yn Y Lab ar gyfer y gweithdy Darlunio ar yr Afon ddydd Llun 25 Mai. Dyma ddiwrnod cyntaf yr wythnos lansio.

Mae darlunio yn eich helpu i weld y byd yn wahanol a chafodd y rhai wnaeth gymryd rhan eu hysbrydoli i edrych ar Hwlffordd gyda llygaid ffres wrth wneud darluniau oedd yn dathlu golygfeydd ar hyd yr afon.

Delwedd uchod: Jasmine Cutting o’r gweithdy Darlunio ar yr afon

Dyma ddetholiad o’u delweddau, wedi’u creu drwy ddefnyddio technegau haenu a chollage.

selection