Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images

Laid to Rest, the Procession 2011 gan Serena Korda. Credyd Delwedd: Wellcome Library, London. Wellcome Images

Mae Serena Konda wedi’i penodi fel ein Artist Preswyl cyntaf a bdd yn dechrau gweithio ar ddechrau fis Mehefin gan adeiladu tuag at berfformiad ar ddiwedd mis Awst 2015.

Bydd cynnig Serena, “Deiamwnt Du”, yn cyfuno hanes a mytholeg Afon Orllewinol Cleddau i greu trac cerddoriaeth ‘rêf’ gyda phobl Hwlffordd, wedi’i ddatblygu drwy sgyrsiau, cyfarfodydd a recordiadau cerddorion lleol proffesiynol ac amatur yn rhyngweithio gyda’r afon a’i lannau cyfago. Bydd “Deiamwnt Du” yn defnyddio pwer sonig yr afon tra’n defnyddio hanes cryf y ‘rêf’ yn y 90au cynnar yng Nghymru ac yn y DU.

Gallwch ganfod mwy am Serena a’i gwaith yma.