Sied Harlecwin: Pauline Le Britton

Harlequin shed logo 72dpi

Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfer nifer o banelau harlecwin wedi’u paentio yn y Stiwdios Pop up Arlunwyr yn Hwlffordd. Mae’r patrwm harlecwin yn symboleiddio’r syniad o’r Ffŵl a phopeth sy’n guddiedig a’r straeon y mae ef/hi yn eu cario.

Rwyf hefyd wedi bod yn edrych ar Gelf Gwerin a Theithiol, yn benodol cychod camlas wedi’u paentio. Rwy’n hoffi’r syniad o’r cychod sydd wedi’u haddurno’n hardd ac sydd â symbolau a golygfeydd o’u teithiau a’r lleoedd maent wedi eu gweld: Celf Deithiol ar ddŵr.
Paentiwyd y cychod gyda golygfeydd o gestyll, tirweddau, mynyddoedd a blodau. Mae’r rhain yn lleoedd a baentiwyd o gof o luniau yr oeddent wedi’u gweld ar eu teithiau.
Hoffwn ddefnyddio hyn fel man cychwyn ar gyfer y prosiect, a chynnig y cyfle i bawb rannu eu profiadau. Byddwn yn addurno cychod plaster bach a gwneud hwyliau i ddisgrifio ein hanesion a’n teithiau ein hunain. Gellir mynd â’r rhain i ffwrdd, ond wedi i ni blotio’r cwch bach ar fap mawr wedi’i baentio y tu mewn i’r sied, gydag ychydig o nodiadau ar beth mae wedi ei weld yn ei bywyd. Yno y cychwynna’r daith a bydd yn parhau hyd ddiwedd yr wythnos. Arddangosir y map o ffenestri fy stiwdio, i bawb i’w weld wedi’r ŵyl.

Argraff o Hwlffordd: Ruth SergeantGina Hughes

Ruth Sargeant Gina Hughes logo 72dpi

Gan ddefnyddio clai, inc a latecs hylif i greu collage fforensig, yn cofnodi gweadau gwirioneddol y dref a’i phobl.

Gwahoddir chi i ymuno gan roi printiau cledrau llaw a gan gymryd a chofnodi eich argraffiadau eich hun o amgylch y dref. Rhoddir arddangosiadau yn y sied a bydd cyfle i gadw cwmni â’r arlunwyr wrth iddynt fynd hwnt ac yma yn casglu tystiolaeth. Bydd clai hefyd ar gael i chi ei ddefnyddio yn annibynnol. Gobeithiwn y dewch â samplau diddorol yn ôl i ychwanegu at eich casgliad! Bydd arlunydd yn y sied bob amser ac amserlen o amseroedd a lleoliadau pan fydd rhywun yn gweithio yn y dref.

 

Gegin Fach Gelf: penny d jones

penny artsheds logo

Dewch i wneud celf yn y Gymraeg yn y Gegin Gelf – artist gwahanol pob dydd.

Dewch i chwarae a chreu trwy’r Gymraeg yng nghanol Hwlffordd. A dysgu celf rhwng cyfrwng y Gymraeg.

Byddwn yn gwneud pethau i’r gegin a chreu’r gegin eu hun. Croeso i Gymry Cymraeg a dysgwyr Cymraeg.

Delweddau gan: Pauline Le Britton, Gina Hughes, penny d jones.