Yn ddiweddar rydym bod yn gwneud rhywfaint o waith gyda Heidi Baker a’r myfyrwyr ail flwyddyn ar y cwrs Diploma Estynedig mewn Dylunio Graffig yng Ngholeg Sir Benfro, ac maen nhw wedi bod yn ein helpu i feddwl yn glir am sut mae ‘Confluence’ yn ei gyfleu ei hun a sut y gallwn gyfathrebu’n gadarnhaol am Hwlffordd.

Mae’r cipolwg maen nhw wedi’i ddarparu wedi datgelu sawl peth ag o ganlyniad i’w cyngor, fel “meddwl am sut y byddech chi’n ei ddisgrifio i’ch mam”, rydym wedi dechrau galw’r prosiect Syniadau, Pobl, Mannau yma yn Hwlffordd yn ‘Y Lab’ yn hytrach na ‘Confluence’.

Mae ‘Confluence’ yn parhau i gynrychioli’r bartneriaeth rhwng iDeA Architects, spacetocreate, PLANED, Cyngor Sir Penfro a Trawsffurfio Sir Benfro, ond o hyn ymlaen rydym wedi penderfynu galw’r rhaglen yn ‘Y Lab Hwlffordd’.