Newid canfyddiadau

//Newid canfyddiadau

Afon o oleuadau

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Afon o Oleuadau, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Prosiect Llawen Celfyddydau Span, Toby Downing, Y stori hyd yma|

Ar noson Hydref 31 2015, ymgasglodd dros 600 o bobl ar lan yr afon y tu allan i Ocky Whites. Roedd eu llusernau a oedd wedi’u goleuo yn dowcio, yng nghysgodion y castell uwchben, wrth i byped sgerbwd 11 troedfedd ymddangos o du ôl i ddŵr glan yr afon. Gwnaeth ei ffordd dros y bont [...]

Ymateb Cydlifiad i ‘Hwlffordd – Gweledigaeth i’r Dyfodol’

1 Awst 2016|Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y Map Mawr, Y stori hyd yma|

Cyhoeddodd Cyngor Sir Penfro yn ddiweddar eu gweledigaeth am ddyfodol Hwlffordd. Mae ein hymateb, a ellir ei lawrlwytho yma, yn croesawu cydnabyddiaeth y Cyngor o’r rôl bwysig y gall y celfyddydau ei chwarae mewn adfywiad. Ond aiff ymhellach wrth holi cwestiynau am y ffordd y gwireddir y cynllun hwn: Croesawn y cynigion uwchgynllun fel cam arwyddocaol [...]