Bu iddynt ddweud wrthym fynd i weld Frome…felly dyna beth a wnaethom. Aethom ar Sul cyntaf Rhagfyr 2015, gan fynd â grŵp o Hwlffordd gyda ni. Cwrddom â chynghorwyr tref, curaduron a phenseiri. Ymwelsom â dau le celfyddydol. Roedd gennym amser ar ôl hefyd i grwydro yn y farchnad Nadolig.

Christmas Market

Lluniau: Hysbysfwrdd a Marchnad Nadolig Frome – llun Chris Evans