…gallai fod mor syml a newid rhai arwyddion.

6453230-large
The Bristol Post. Gorffennaf 21, 2014

Mae’n debyg bod arwydd dirgel gwahanol a osodwyd ar bolyn lamp yn Clifton wedi’i ddwyn. Credir iddo ddiflannu o Worlds End Lane rywbryd yn gynharach heddiw. Roedd yr arwydd dan rith arwydd traffig ‘Dim Aros’ cyffredin. Mae preswylwyr lleol eisoes wedi gwneud apêl am i’r arwydd gael ei ddychwelyd. Dywedodd un ohonynt “a wnaiff pwy bynnag gymerodd yr arwydd ei ddychwelyd oherwydd daethom fel trigolion lleol i’w hoffi. Roedd bob amser yn gwneud i bobl chwerthin.”